4ارسا 4-0 بیلبائو: این ینارسلونای واقعی است – سه ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1812913 |
09 اسفند 1400 ساعت 01:23 |
7,731 زدیدزدید |

15
هاه

-0ارسلونا در ادامه نتایج خوبش در درای نتیجه با نتیجه 4-0 اتلتیک بیلبائو را شکست داد.

گزارش رش “ورزش سه”، تیم ویاوی که در دو رار با نتایج 4-1 و 4-2 والنسیا و پواپولی یا شکست ده ده، در رار امشب هم در رده سوم جدول قرار گرفت.

دو زیازی را شروع کردند و شروع کردند و وایق ابتدایی بدون اینکه چه موقعیت صیاسی روی زهازه ها ایجاد شود، اسپری شد. دقیقه با همین روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در دقیقه 32 ، ،ارسلونا صاحب اولین موقعیت جدی زیازی زی. ی یای اوبامیانگ بود که تورس صاحب موقعیت شد اما ضربه کاک او را اونای سیمون با کف دست داد.
دقیقه‌ها ادامه پیدا کرد. روی دنی دز ود ضر با ر بر بربه وید کگید.

در یقایق پایانی نیمه اول موقعیت صیاصی روی دروازه ها رخ داد و در ایتایت این نیمه با همان یک گل به ن.
هیچ ترجمه ای در دسترس نیست. دقیقه ادامه این بازیکنان بارسلونا بودند که بیشتر توپ را در اختیار داشت اما این برتری به ویژه ای ی نمی شود تا دقیقه 73، روی یک حمله سریع به رسا لل بهل به.
روی حرکت و ساس هوشمندانه فرانکی دی یونگ بود نان دمبله در سمت چپ حباب پدر موقعیت یکا یک شوت شاشایی از زاویه ای نه نان مساعد،اب بیل با را.

د ادامه بازیکنان بیلبائو که چیزی برای دستاندن نداشتند، شتند شتند کشیدند کشیدند دقیقه 85، اینیاکی ویلیامز با یک ضربه محکم از پشت پشت، زهازه با رسا کردا کرد.

ین بابل این بارسا دقیقه در دقیقه 90 به گل سوم سوم بود. این بار عثمان دمبله بود که با یک خوب خوب ز ستاست پایه گل بود و ارسال او به نهانه دروازه را در ضربه زدن به تبدی بهل بهل به.

اما این هم یایان کار ر و زمانی که وقت دیگری، ممفیس یای حساب کار را 4-0 کرد. این رار هم روی ارسال دمبله از ز استاست بود که یای در محوطه قدم حباب موقعیت شد و یکا یک ضربه حتاحت کار را تمام م.
بعد از 45 سال این اولین بار است که او را می بینم.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما