۱النسیا ۱-۴ بارسا ; ::ایی تیم ژاوی در مستایا :: سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1811722 |
01 اسفند 1400 ساعت 20:41 |
5,491 زدیدزدید |

18
هاه

-1ارسلونا با ارائه یکایش فوق العاده موفق، والنسیا را با نتیجه 4-1 شکست.

او گفت:

دقیقهارسلونا شروع نسبتاً بهتری داشت و عمل این در، 23 به اول آنها نتیجه شد. نتیجهاس زیبای جوردی بلبا، پیر امریک اوبامیانگ را در موقعیت تک تک رار داد و این بازیکن نیز با ضربه به زنیلزنی تا نتیجه 1-0 شد.

To connect with دقیقه بارسلونا بعد از گل اول نیز ادامه داشت، این تیم نیست در, 32 فاصله ها به دو فزل افزایش یش. نتیجه‌ای فوق‌العاده بازیکنان بارسا به پاس عثمان دمبله برای فرانکی دی‌یونگ نتیجه ین این رهاره هلندی نیز دروازه‌ای تقریباً ًالی والنسیا را باز کرد تا نتیجه 2-0 شود.

38 گل سوم هما هم ردارد دروازه دروالنسیا دقیقه. ارسال گاوی بهازه دروازه با ضربه مام پیر امریک امیامیانگ همراه شد اینا بازیکن دیگر و ثبت دبل بارسا را ​​با نتیجه 3-0 پیش انداخته باشد.

چند دقیقه والنسیا یکی از گلهای خورده را جبران کند اما بعد از زازبینی زبینی مشخص شد پیش از رسیدن به بب ب ب م م م م م بر رسیدن به نیمها با با با.

ادقیقه والنسیا دقیقه که نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 52 یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. ارسال برایان گیل با ضربه مام کننده کارلوس سولر همراه تا نتیجه 3-1 شود.

63 بارسلونا با گل چهارم خود تیر خلاص صا بر، والنسیا زد. 4 تغییر استثنایی گونز گونزالس به زهازه والنسیا رفت تا بارسا با یک سوپرگل نتیجها به 4-1 تغییر دهاده باشد.

79 والنسیا می‌توانست توسط هوگو هوگو یکی از زل‌های خورده را جبران کند اما این بازیکن را با اختلاف بسیار کمی از کنار دروازه بارسا به بیرون رفت.

4-1 به گرد گرداگردا نا همان نتیجه اندز ناندز خاتم پیدا کند کند رسارسا تحت هدایت جو جوان خود ب کرد کردل ت شد.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما