کون از تقویت کننده کونالکون 9 اسپیس ایکس یکس در مسیر برخورد ماه منتشر شد | تواتو

[ad_1]

فالکون 9 » یک موشک موشکا بابلیت استفاده مجدد توسط کمپ نیانی«اسپیس ایکس»برای حمل‌ونقل مطمئن و ایمان افراد و محموله‌ها به رار طراحی و ساخته شده است. این موشک در ختاختار خود یک بخش نام تقویت کننده ردارد. تقویت قوی قوی به با ماه است. آخرین تصاویر قطعه 4 تنی تنیا به نمایش ایشاشته‌اند.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. این بشود به صورت ناپذیر پذیرفتنی مسیر برخورد ما ماه قرار رارد. نشمندانشمندان تخمین می‌زنند که دراریخ 4 مارس این صورت صورت می‌گیرد. از آنجایی که این ینادف سنگین از زمین بابل دیدن، دریافتی ها بزرگ را پیش از این که یای همیشه از دیدن رجارج شود، ثبت شود.

کون کننده کونالکون 9، غوطه‌ور فض فضا

ویراویر ثبت شده ب ییالایی یارند. کون کننده کونالکون 9 در فضای پرستاره و دراصله بسیار دور در غوطه غوطه می‌خورد. گفت: داخل نمی شوم.

اسپیس ایکس

هرلاوه بر تصویر تصویر شده، نشمندانشمندان موفق شدند انیمیشنی از تقویت زندازند که غلت ت هر هر هر 90 ثانیه را نشان ندهد. 8ا در ایجاد این انیمیشن از 268 مرتبه چشمک زدن این در درازه های مختلف استفاده از دهان. این پالس‌های نوری یک سکوپلسکوپ 17 اینچی بهم «النا» ثبت شده است.

این تقویت کننده است که به سرنوشتی راراحت‌کننده می‌شود موشک موشک کونالکن 9 در 11 فوریه 2015 از فلوریدا به فضای پرتاب ب. دیپاموریت نام، اولین ماموریت اسپیس ایکس به بهای بین ستاره‌ای که در آن هواهواره «Deep Space Climate NOAA» با به اولین نقطه لاگرانژی بین زمین رسید. من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

درایت، انتظار می‌رود که در 4 مارس با سرعت حدود 1.6 مایل (2.58 کیلومتر برثانیه) به هاه برخورد کند. این ابرخورد از زمینابل مشاهده نیست، اما این اولین باری است که جسم جسمی ارسال شده از زمین به تصاویر خواخواسته به هاه ه.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما