سولدو به به زنگای رئیس (عکس) :: سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812344 |
05 اسفند 1400 ساعت 11:58 |
1,748 زدیدزدید |

0
هاه

سکوت مرموز در شگاشگاه تراکتور کتور

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

گزارش رش “ورزش سه”، حضور در رتبه در یطیایطی که صاصله امتیازی با تیم یای پایین تریلی کمتر از تیم تیمی بالاتر است ست تراکتور را به ز ی. این اینک چند هفته یک احتمال بود اما اینک به قعیتاقیت قعیتل شده است. زاگردان سولدو از 19 بازی خود تنها 15 امتیاز کسب کرده اند ند بیش از دو ها از آخرین پیروزی نان می.

ترتیب ، نفت یملیمان و شهرخوردو شهرخوردو تیم یینایین تر از تراکتور هستند که به ترتیب ، 8،11 و 14 امتیاز دارند و طی طی چند هفته اگر گرلسم سم نان ادامه داشته باشد با نند ا ز ا. نزدیک تر به این موقعیت ترسناک، موقعیت زونیمیر سولدو را هر هفته هفتهلزل تر می کند.

پیش از بازی با استقلال در هفته هجدهم کتوراکتور مغلوب نفت شد شا شایعات زیادی در، اولتیماتوم باشگاه به دولدو شود. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. او مطمئنم می دانست که حتی اگر خبری از اتیملتیمات هم شد، اوضاع تیمش به حدی باب است هر لحظه آماده شود. چیزی که دولدو در همان نشست هم اشاره کرد و گفت هر گونه تصمیم تصمیم گیری است.

سرپرست تراکتور برای چندمین مرتبه در نشست یای خبری خود که همان ابتدا به شگشگاه اعلام کرده بود که سختی در داریم. دیدید تا چه زمانی این توضیحات و ولایل تکراری مورد قبول تراکتوری ها خواهد بود درا در این چند سال اخیر خیرلی حوصله های مربیان خود ند اند. این باعث شد تا سولدو بعد از زازی امشب و پیش از پیش ز ز، که به گفته هر لهر حظهاده تصمیمات باشگاه است.

در حالی که در انتظار پیروزی در مقابل پیکان و خروج کتوراکتور از بحران بودند، گرداگردان سولدو امروز در نان به یک ویاوی به نخور ی فتندافتند فتند. ویاوی که با توجه به وضعیت وضعیت یلی یان خیلی نمی تواند به درد بخورد. 9 بازی اخیر ، 5 باخت 4 واوی داشته اند ند به رتیارتی شاگردان سولدو ادو 27 متی متیاز در این 9 بازی تنها موفق به متی 4 امتیاز شده اند! چیزی که می تواند سرنوشت مشابه کریمی را برای سولدو دو ها داشته باشد مربی که با شکست مقابل همین پیکان در دور رفت به یایان راه خود را در کتور کتور.

ی یای بعدی منابع اطلاع از جدی جدی بودن یعایعات برکناری سولدو خبر ده ده. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. در روزهای تبریز تبریز به هفته های اخیر خیرلی نیست، سردی بر شگاشگاه تراکتور سایه افکنده است. هاه ها به محمدرضا زنوزی ، کالک باشگاه است ست کسی که با توجه به تات سال های اخیر نظر نظر می رسد که این بار هم تصمیم گیرنده ییایی در آینده آینده تات اوشد.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما