اکبریان بعد از زاحافظی: با اختلاف!

[ad_1]

گزارش رش “ورزش سه” ، شب گذشته در میان جشن نیانی فولاد و ناکامی پرسپولیس برای کسب مام ، یک اتفاق دیگر هم ورزشگاه شهر نان رخ داد خدا نا ن ا گفت: من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

اکبریان که طبق رسم همیشگیاوران کمتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شود، در گفت‌وگویی که خبرنگا خبرنگار ما داشت، به یای پرفراز و داوری اش پرداخته به بهالاتا.

این گفتگو درا در ادامه مهانید:

* گفتگو گفتگوی بازی سوپرجام شروع شروع کنیم که بسیاری را هم شتاشت.

بله هانسی ما بود. همیشه می‌گویند وراوران دوست ندارند در آخرین بازی خیلی دست به رتارت ببرند و می‌گویند با خوبی و برویم برویم اما برای ما برعکس شد.

* کنم کنم ک 15 کارت زرد و د دیدید. همچین چیزی د شتیداشتید در کریرتان ن

آره بیشتر از این بوده است!

* چه شد که زیازی اینطور رفت رفت رفت

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. یسلیس و دلاد دو هفته پیش هم همم بازی کردند و اتفاقاتی در آن زیازی رخ داد، تاثیرش را روی این بازی هم اشتاشت. سیتاسیت بازی بالا رفت و یلی ی وگرنه وگرنه از فنی اوکی وکی و فقط فقط بیرون به طراطر رفتار و عملکرد کردازیکنان این اخطارها داده است.

* به نظر می‌رسید نیمکت‌ها کلا متشنج متشنج. مام تیم بیشتر اعتراض داشت شت

من دوست رمارم اسم تیم صیاصی ببرم اما مربیان این اعتراض را تبدیل به کرده‌اند. امیدوارم همکاران من یلی ی قوی برخورد و ایناقات دیگر رار ر.

* دیروزا دیروز دو کارت قرمز به مربیان نشان دادید، دوست شتماشتم بدانم که چهلت اخراج اعضای کادرفنی چیست. توهین …ا ….

ببینید طبق نینانین جدید، مربی اعتراض کند اخطار می‌گیرد و از فنی خارج می‌شود و اعتراض کند، اخراج ج. اگر اعتراض گر، دو رتارت زرد و اخراج ج. بحث توهین می‌رود در رشارش داور بازی و هیچ کدام از اخراج‌های بازی دیروز به طراطر توهین نبود به یلیل اعتراض ض.

* از بازی دیروز بگذریم بگذریم برگردیم برگردیم گذشته اگر فقافق باشید.

از 85-86 آمدم به لیگ و قبل از آن در لیگ های پایین تر بودم، فقمافقم درباره همه این روزها صحبت می کنیم.

* از زیهازیهای پرحاشیه‌تان نا پرسپولیس یس و اولی یلیس – دیلادی دی به اخراج و محرومیت پیام صادقیان ن

نام صادقیان استعداد د بود و وا اتفاقات یک زیازی در فوتبالش تاثیرگذار ر. آن بازی طوری پیش جریمه جریمه جریمه نضب نضب نضب و و ق م م م م یس یس زی ه زی زی یس یس نفت نفت نفت ه ه نش هم هم یس یس یس یس یس یس یس یس هست موفق شد.

* یک زیازی زی بود بین یسلیس – سپاهان در همان فصل که پنا پنالتی روی رمیارمی نگرفت و هان برد برد رفتند.

بله یادم دم. در هر حال در روند این 15 سال خیلی تصمیماتمان صحیح و مشک یلی بوده و شاید ما اشتباه کرده باشیم که طبیعی است.

* اشتباه طبیعی است اما دوست دارم بدانم واقعا همچین هیاهی بود که رمیارمی بازیکنی است که رضارضا رض پس پنالتی نگیریم نگیریم.

این قعاقعا شخصی است و من نمانم بگویم چنین هیاهی در داوران وجود شتاشت یا نه. الان شما در پرتغال روی طارمی حساس شده و آن موقع هماسیت سیت را ببینید. اما به حال این مهدی رمیارمی است و وراور هرگز نباید پیشداوری وری. البته قبل از زارمی درباره صابر میرقربانی هم چنین شتشت.

* الا این دو مورد که گفتم یکی به تیم تیمای برانکو بود و تیم یای دایی. آیا می‌توان گفت که مربیان ایرانی اعتراض می‌کنند

نهانه مربیان خارجی رجیلی کمتر اعتراض ض. در فوتبال روز دنیا مثلا همین بازی سنگال و مصر فین جال جام ملتهای آفریقا، اعتراض خیلی کم بود و لل حضور د ردارد. اگر ما مخالفت کنیم و این تاثیر منفی روی نان نرد داشته باشد.

* از پرسپولیس برسیم به ستق استقلال و بازی با صنعت نفت که برن مهمه آقای رشیدپور هم پیش آمد.

ره رهاره این بازی یککله ه می‌گویم امه آقای رشیدپور انصاف را رعایت نکرد و وای ما را تقطیع کرد پخش کرد. الان هم زمان گذشته نمی‌خو هماهم چیزی بگویم که رهاره حاشیه ایجاد د.

* دربی رار دربی دربی 95 بود، اکلالی‌ها می‌گفتند ایششان پنالتی تی.

آن صحنه واقعا صحنه یلی سختی سختی بود و آن صحنه صحنه وا واضح ضح. خیا خیلی اختلاف نظر نظر بود و نظر گفتن هست و نیست اما از قضاوتم راضی ضی.

* الان فکر کن صحنه صحنهالتی است ست

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. اگر وریاوری اشتباه می‌کند صحنه را ندیده یا خوب ندیده. این طبیعت استال است.

* منظورم این است که اشتباه می کنید؟

صحنه صحنه سختی سختی بود و برخوردی نمیشودا نمیشود تیالتی تی. نان موقع موقعارشناسان اختلاف نظر شتنداشتند.

* درباره تراکتور هم صحبت کنیم. یک بازی تراکتور – یسلیس سوت سوت و گ ترل تراکتور را آفساید کردید، که اعتراض به همراه داشت.

بخیرادش بخیر! این قعاقعا یکی از زازیهای تاپ فوتبالی بود و بازیگر سه کاپیتان تیم تیمی یاشت و پرسپولیس یس خی یلی بود. به هر حال خودتان هم بهتر می‌دانید که داور دخل و تصرفی را در یداید ندارد و آن را هم می‌توان به کمک کمک وراور افساید را گرفته بود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدتی است که این مقاله را خوانده ام. .

* شغا شغل دیگری دیگری اشتید برای امرار معاش ش

همه وراوران اینطوری هستند و داوری شغلی نیستند که درآمد دارند و ما درهای مختلف به نان کارمند، ملم، و فعال … فعالیت می کنند. من خودم در یک دینگلدینگ نیروگاهی کار می‌کنم که در زمینه وریاوری هملی ی انجام دادند. این هلدینگ دینگ یک برق و انرژی انرژی کشورا تامین مین.

* صادقانه تا حالا برای شما پیش آمده است یک مربیا بازیکن زاویه داشته باشید و این را در تصمیم گیری کنید مثاً نگاهی که رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند و ثیراثیر بگذارند.

نه واقعاً این اتفاق برای من رخ نمی دهد و من همیشه سعی می کنم پیش وریاوری نکنم و توجهاتوجه به حوادث بازی تصمیم گیری کنم. منلا بعد از اتفاقی که کهای پیام صادقیان رخ داد،، 2-3 بار برایش قضاوت کردم و یلی ی هم. اقعا برای من نی نیامده و فکر نکنم نکنماوران دیگر پیشداوری وری.

* در این ین همیشه تهمت یهلیه یهاوران و خود شما وجود شتهاشته. این چه حسی یتایتان ایجاد کرده است؟

به هر حال هر یلی یک یایا و معایبی دارد و عیب اوریوری و،، این و و تمت است. وقتی جوان تر بودم، این ینلی برایم مشکلی داشت که می‌آورد اما بعداً دیگر توجه نکردم. فکر کنم این من صفحه زیازی و اینستاگرام نداشتم هم ثیرگذاثیرگذار ر. یتالیت نکردن در اینستاگرام و نخواندن مدیا، یا می‌کند و این که ندانی فلان مربی و مربی چه باشد، بهتر است. اگر نیانی حتما ذهنت درگیر می شود.

* در همه اینها بیشترین فشار از طرف هواداران کدام تیم بود

به هر تیمی که رار حال بیشتری دارد، فشار هم رردارد. ای پایتخت تماشاگر دارند و طبیعتا فشار رسانه‌ای بیشتر هم راندارند. اما فقط مجازی فشار نیست و ما در جامعه هستیم و نان قرمز و آبی دیادی داریم و آنها را با ریماریم و میاید آنها را به کل جامعه فوتبال د داد. به هر حال عده ای نظراتشان را به صورت مطلوب نمی‌کنند اما اکثر افراد در وا و بابان با ما روبرو می‌شوند و می‌بینیم چقدر هستند.

* فکر می‌کنید سخت‌ترین بازی که سوت زدید زدیم بود

فکر میکنم بازیهای یلی ی. یک یلی آف لیگ سه شتماشتم که بین تیم تیماروی و تیمی از خوزستان بود آوردندند نان. واقعا فراموش نمیکنم و ویلی ی سخت. چون یلی آف اینطوری است ست یک تیم یای بقا و یک ی یای صعود می‌جنگد و ارزش رزش ده برابر می‌شود و به خ خاطر خیلی سخت است. یکی از بازیهای روش هم بازی پارس رس – ولوان در هفته قباقبل پایانی لیگ یک بود که میرفت میرفت لیگ برتر و قعاقعا یادم نمیرود در گرم یای، چقدر زیازی بود. رسارس 2-0 برنده زیازی آمد بعد از بازی آقایی کهن سرمربی ولوان نزدیکم و گفتم ن الان قرار است چه اتفاقی رخ دهد اما یشا خی ی ی آق ر آق آق ی ی ی ی ی ی در ذهنم ندهانده است.

* درباره آقای مایلی کهن کهن تقوی صحبت صحبت. دوست شتماشتم به این سوال جواب بدهید کدام مربی از بین نان حال حاضر لیگ برتر

آقا آقای محرم نویدکیا با اختلاف.

* و از آن طرف مهم ض

برخی از نان بسیاری می‌کردند و الان خیلی خوب و انشالله موفق شدند. الا اسم سم ست است.

* پس اینطور بپرسم که آیا با آقای مجیدی اختلاف دارید

اصلا. یکی از مربیان خوب، نان و با دانش ماست و مربیا مربی بزرگی هداهد شد و و انشالله در ادامه مسیر موفق شد.

* گرا اگر بچه بچه‌اشته باشید، توصیه توصیه می‌کند سمت وال و داوری برود برود

گروه میکنم سمت برودال برود اما داوری وری.

* یا؟

چون ما وقتی که یای داوری گذاشتیم را اگر جای دیگر شتیماشتیم،، تاثیرگذار رتر. الان داوری وریلی ی تر.

* بزرگترین داوری ایران را چه نیدانید نید

زیای مجازی.

* اگر می خواهید به فدر سیون بپردازید که شرایط داوری بهتر باشد،؟

کمیته انضباطی باید یدلی ی سریع عم کندل کند. قوی بودن یک نکته است و سریع نکته دیگر. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

* در این چند سال نبود تماشاگران برای داوران بهتر می شوند یا بدتر می شوند

به من بدتر شده است.

* یا؟

چون وقتی شاشاگر در استادیوم حضور انرژی زیادی دارد اش را در استادیوم خالی می‌کند و دیگر دنبال این نمی‌رود که پیج طرفا پیدا کند هرچیزیا هرچیزی. اما وقتی در استادیوم نیست، در فضای مجازی بیشتر می‌شود. ناوران دوست دارند تماشاگر در ورزشگاه باشد و اصلا اینطوری بیتابیت بازی بیشتر هداهد هد.

* کار را برای شما سخت نمی‌کند نمی‌کند

نه اتفاقا انشالله قسمت شود یک استادیوم بوشهر که پر از گراشاگر است تا یادگار امام تبریز و استادیوم نساجی باشد.

* بها به حال شده بود شم بها به صورت قعیاقعی از سمت هواداران تهدید شوید شوید

نه برای من پیش نیامده مده.

* در نهانها قضاوت کجا سخت بود بود

اه نساجی فشار زیادی دیارد چون هوادارانش متعصب متعصب. زیازی آنجا سخت است اما هوادارانش فوق العاده هستند و من قعاقعا استادیوم انزلی ، بوشهر و ائمشهرائمشهر را خیلی دوست رمارم زی داد هم بزرگ می شود می شود. وا واقعا فوتبال می فهمند و کمتر پیش آمده که توهین کنند. 11 چند هفته پیش یک زیازی نساجی تراکتور را سوت بعد از بازی با پیش رهاره 0911 پیامهای زیادی برایم.

* در این چند سال آخر شما یک مقدار تر تر تر، ب عتم عتما اعتماد به نفس تر شدید. دل دارید رید

خودم هم این را حس می‌کنم. قبال قبل به هاه آمار و بررسی یکی از بهترین هالهای قضاوتم وتم. طبیعی است که شما باتجربه و اینطوری اینطوری.

* نقدر نقدرا انقدر زود خداحافظی کردید؟

زندگی شخصی و همچنین افزایش تعداد داوران باعث شد کار را به وراوران جوان ناریم.

* فکر می‌کنید از بین داوران جوان چه کسی در مسابقات بین‌المللی بدرخشد بدرخشد

یای اخوان حیدری ، ، یای کاظمی و یای حیدری یطایط خیلی خوبی راندارند. بحث آقای فغانی که جداست و همچنین آقای بنیادی فر هم که مسیر خوبی هستند.

* قرا قرار است از این ین فوتب فوتبال بمانید یا خیر خیر

اگر کمیته وراوران کمک کند و هداهد در زمینه زمینه و رتارت می‌توانیم کمک کنیم. اگر به کوچکی هم باشیم و ما رابل بدانند آم ده ده کمک.

* آخرین نکته

این همه ممنونما ممنونم و در این 24 ساعت خیلی به من لطف دارم و خیلی پیغام آمیز آمیز آمده است.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما