اول اولین پیش‌نمایش اندروید ۱۳۱۳ برای توسعه‌دهندگان منتشر زومیت – زومیت

[ad_1]

توجه داشته باشید که این نسخه تنها پیش‌نمایش و اولیه‌ای به نیانی آینده‌ای سیستم‌عامل گوگل است که فقط برای توسعه دهندگان در نظر گرفته شده است. نسخه‌ی بتا از اندروید اندروید در رای اختیار عموم قرار خواهد گرفت، در اولین آوریل (فروردین ۱۴۰۱) ارائه می‌شود می‌شود. یکهالی‌که نسخه‌ی ییایی این اندروید را بعد از ژوئیه (تیر ۱۴۰۱) به‌روزرسانی می‌کند.

طبق جدول منتشر شده توسط گوگل، یادید منتظر دومین یشایش توسعه‌دهندگان در هاه بعدی باشند، سپس بتا در فروردین و اردیبهشت (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) و بعد از نسخه «پاید ریا تفرمل»

زمانی انتشار اندروید اندروید

حالا بیایید نگاهی به ویژگی های جدید این نسخه اندروید زیمازیم. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اینامه کاری را مشابه انتخاب‌گر سند اندروید انجام می‌دهد این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد.

ویژگی بعدی این است که برنامه‌ها می‌توانند بدون مجوز به لوکیشن، هه‌های اطراف را از طریق یفای‌فای یافته‌ها و به متصا لل شوند. مدتی است که روی پروژه کار می کنیم و مدتی است که روی آن کار می کنیم. همچنین زوکازوکار جدید به بهاربر اجازه خواهد داد تا یک یایل را از داخل یک مهیامه‌ای دیگر اضافه کند.

جدید جدید اندروید اندروید

«یوال یو» نیز به شکل پویا رنگ آیکن‌ها را مدیریت کرد در اندریود ۱۳،، به بها به مه‌هامه‌های گوگل خلاصه می‌شود و تمام آیکن‌ها را در می‌گیرند؛؛ برنامه‌های توسعه‌یافته‌های مختلف فیداید آیکن‌های سازگاری با این رویه‌ها هستند. ای سفارشی ابتدا روی گوشی‌های پیکسل ممکن خواهد بود و در‌‌‌ اختیار دیگر زنده‌گازندگان گوشی هوشمند رار ر.

یوال یو در اندروید اندروید

امکان تنظیم اندرویدی زبان هر برنامه در ۱۳ ممکن بود که اجازه دهد در مامل از نان همزم هم‌زمان استفاده شود.

اگر شما از توسعه‌دهندگان علاقه‌مند به آزمودن این ساخت از اندروید ۱۳ هستید، نیدانید با فلش یکی یکی از گوشی‌های پیکسل 6، 6ل 6، پیکسل 5a یوجی یوجی پیکسل 5 پیکسل 4ل 4 4ل 4 4ل 4 فلش 4 XLL a TPP1.220114.001 رویای آن را انجام دهید این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما