ضایعات فاضلاب افزایش یافته است، اما هیچ افزایشی در تاسیسات تصفیه فاضلاب برای جابجایی آن صورت نگرفته است و این زباله ها را به داخل آب های طبیعی هدایت می کند. دریاهای سیاه و آزوف توسط فاضلاب آلوده شده‌اند، هرچند که با کاهش صنعت، کمتر اتفاق می‌افتد. رواناب کشاورزی منجر به کاهش جمعیت ماهی به ویژه در دریای آزوف شده است. نوآوری فناورانه عموماً به سمت فناوری‌های «انتهای لوله» هدایت می‌شود که به جای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، با پاکسازی

تماس با ما