این پرواز سرعت نیوهورایزنز را چهار کیلومتر در ثانیه (14000 کیلومتر در ساعت؛ 9000 مایل در ساعت) افزایش داد و کاوشگر را تا سرعت 23 کیلومتر بر ثانیه (83000 کیلومتر در ساعت؛ 51000 مایل در ساعت) نسبت به خورشید شتاب داد و سفر آن را کوتاه کرد. سه سال به پلوتون رسید. وظیفه اصلی آن کشف غلظت نسبی قطعات و ایزوتوپ های مختلف در محیط پلوتو است. جنیفر معتقد است که "ساندویچ یک نوع وعده غذایی است که برای صبحانه،

تماس با ما