انتخاب اولتراسوند تشخیصی ما شامل Sonosites، Sonoscapes، GE، Phillips و موارد دیگر است! ما معمولاً انواع مختلفی را برای همه پایگاه‌های داده ارائه می‌کنیم. یک بررسی منتشر شده در سال 2019 نشان داد که هوش مصنوعی و واحدهای نظارت بیومتریک به عنوان یک امتیاز توسط 47٪ از پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است زیرا مراقبت های بهداشتی سازگار با محیط را برای بیمار به ارمغان می آورد و در کل 20٪ از پاسخ دهندگان فکر می کنند که مزایای

باز هم، وقتی اجازه می‌دهید پای بدون وزن کمی از زمین جدا شود، متوجه می‌شوید که چقدر راحت می‌توانید به حالت قائم برگردید. همانطور که خم می‌شوید، اجازه دهید پایی که روی آن وزنی ندارد، مطابق با بدن بالاتر از زمین جدا شود. سر خود را بالا نگه دارید و ستون فقرات را در یک خط مستقیم قرار دهید. آنها عضلات شما را همیشه با گازی که می خواهند تامین می کنند تا کمک و ایمنی ستون فقرات شما حفظ

تماس با ما