◙ زنگ: جرس ◙ کوچ: رحیل ◙ واجب گردانیدن: فرض ۲- در مصراع زیر «جولان» چه معنایی دارد؟ در لیست زیر لیستی از دروسی که حل آنها در این مقاله قرار گرفته را مشاهده می کنید. این فصل شامل ۳ قسمت هندسه تحلیلی ، معادله درجه ۲ و تابع درجه ۲ ، معادلات گویا و رادیکالی می باشد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت . همانطور که میدانید کتاب کار زبان پایه دهم بین سه رشته انسانی،تجربی و

تماس با ما