ریما نسخه ۴.۴.۳ – ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ “چاقو دسته خودشو نمیبره.” “هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است.” “نسیه نسیه آخر بدعوا نسیه.” “نیش عقرب نه از ره کین است — اقتضای طبیعتش این است.” “هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد.” “خر، رو به طویله تند میره.” بروزرسانی فایل های تمپلیت ووکامرس وی ادامه داد: آتشنشانان با اتخاذ تدابیر مناسب به چندین گروه تقسیم شدند و یک گروه از آنان با استفاده از نردبان هیدرولیکی و

تماس با ما