اگر مقداری ضایعات کارتن دارید و قصد دارید آنها را بفروشید بهترین خریدار ضایعات کارتن را پیدا کنید. آیا شما اطلاعاتی درباره ی چاپ دیجیتال کارتن پلاست دارید؟ می شود این جعبهها را از مقواهای موجدار با فلوتهای (شیارهای) مختلف بسازیم، همه چیز به این بستگی دارد که محصولات شما به چه میزان محافظت نیاز دارند. به طور کلی بر اساس میزان سفارش مشتری و نوع سفارش که می تواند جزئی یا عمده باشد، قیمت ساخت جعبه مقوایی مشخص می

تماس با ما