به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه با اعلام این مطلب گفت: به موجب بند (۲۴) مصارف هدفمندی یارانه ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۴۵۰ میلیارد تومان با هدف تامین یارانه برای فعالیتهای کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری اختصاص یافت. یک مقام مسئول گفت: دولت ۱۰۰ درصد یارانههای تامین نهادهها و عوامل تولید محصولات کشاورزی را در ۹ ماهه امسال، تخصیص داد. وی گفت: این موضوع

تماس با ما