اگر طی روزهای آینده توافقات اولیه صورت گیرد پیشتولید این سریال به سرعت آغاز خواهد شد. نعمت غفوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بحران کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی گناباد طی سال زراعی جاری در مقایسه با سالهای گذشته بی سابقه است و سال زراعی گذشته نیز خشک ترین و کم باران ترین سال شهرستان در ۳۰ سال قبل بود به طوری که ۴۵۰ هکتار از مزارع زعفران با خطر تشدید کمبود منابع آبی

تماس با ما