این دانشگاه به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاهی در حد امکانات موجود به دانشجویان غیر بومی دوره های روزانه بر مبنای امتیاز اولویت خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه هیچ گونه امکانات خوابگاهی برای واگذاری به دانشجویان متاهل دوره روزانه ندارد. روزنامه هفت صبح: خبر – از طریق سایت اینترنتی زیر کلیک کنید – ایجاد تسهیلات برای ازدواج با دختران روس، دروغ سیزده یا اول آوریل بود اما بررسی مانشان می دهد بهترین کشورها برای ازدواج پسران ایرانی، روسیه و کشورهای اروپای

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما