Microsoft Defender Preview شدافزار Def ای شد شد | تواتو

[ad_1]

ایکروسافت سرانجام نرم‌افزار ر پیش نمایش Microsoft Defender برا برای و و اندروید کرد کرد. این ینامه فعلا فقط در در دستیابی به رار گرفته شده، اما احتمالاً با انجام مراحل آزمایشی به‌زودی در ایران مناطق دنیا هم عرضه می‌شود.

مایکروسافت دیفندر ATP انسیلهایش را روی اندروید به یشایش ایشاشت.

الا این نسخه یشایش جدید به شما اجازه می‌دهد نه منیتا امنیت دستگاه خود را حفظ کنید اکانت نتایکروسافت وصا وصل هستند. هیچ کس نیست که به شما بگوید در زندگی شما چه می گذرد.

با کلیک روی این اینل می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره وضعیت هر هاه هه داشته باشید. وهلاوه، می‌توانید تعداد اپلیکیشن‌ها، لینک‌ها (در اندروید) و یایل‌هایی را که (در ویندوز) در 24 ساعت گذشته منتشر کرده‌اند، هده‌هده باشند. نسخه نسخه ویندوز یتابلیت بررسی بررسی چیزهایی مثل محافظت در برابر ویروس و تهدیدات یا .اج‌افزارها هم وجود دارد. همچنین، اگر گرهید می‌توان سیستم‌های امنیتی امنیتی خود را مورد بررسی قرار داد.

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما