FTX با تشکیل یک حداحد جدید رمزارزها را به دنیای بازی‌ها می‌آورد | تواتو


تافی رزیارزی FTX ناحد وجود دارد می‌کند رزها ارزهای دیجیتال و یای غیرقابل معاوضه (NFT) بها به یای. یازی های ی ورداورد. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

تی رشارش بلومبرگ، بیان فیافی FTX می‌گوید: «مشغوا واحد راه‌اندازی می‌کند. بازی FTX هستیم چون بازی‌ها را یک تخت بای از زارزها می‌دانیم. بیش از 2 میلیاردرد درا وجود دارد که با آیتم‌های دیجیتالی بازی سروکار دارند و آن‌ها را گردآوری می‌کنند. الا این فرصت فرصت پیش از آن‌ها آن‌ها صاحب آیتم‌های دیجیتالی یاشند.»

گواهی FTX مبنی مبنی وماوم جستجوها برای ارائه محصولات بلوکچینی به یای بازیهاست. جزییات توسعه‌دهندگان بازی‌ها که رمزارزها و توکن‌های یابل معاوضه را روش بر یای می‌دانند. ییایی نندانند، گیمرها نسبت به زاز به فناوری بلوکچین در این نگرانی یای مهمی رنگارند.

فیافی FTX از زانی گیمرها آگاه است

«هریسون هریسون» رئیس شعبه آمریکای FTX می‌گوید این شرکت باوری است که بلاکچین می‌تواند در رار قابلیت‌های فعلی بازی‌ها توسعه پیدا کند و روی تجربه زیکنازیکنان یک ردارد دارد. ی ه‌ها‌های بعدی، ریاری از ناشران بازی‌های ویدیویی به طراطر اعتراضی کاربران مجبور خواهند شد. لغو یای NFT شدند. رار دیگری از مهمان بلوکچین می‌گویند در درال حاضر بازارهای زیادی برای تبادل آیتم‌های درون زیازی وجود ردارد و دیگر زیازی یک اوریاوری جدید نیست.

می‌گوید می‌گوید: «فکر عمده می‌کنم مخالفت‌ها به خاطر نگرانی از ز انحراف کشیده شده استودیوه استودیوهای بازیسازی از مسیر قلق بهترین زیهازی‌های ممکن است ست است. اگر می خواهید با یکدیگر آشنا شوید، رابطه در درارج از تبدیل بازی می‌کند. گفت: داخل نمی شوم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم