Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

[ad_1] اما آنچه که کامپیوترها به طور سنتی در آن بد بودند، استراتژی بود – توانایی تفکر در شکل یک بازی در بسیاری از حرکات در آینده. اینجاست که انسانها هنوز برتری داشتند. یا اینطور فکر می کرد کاسپاروف، تا اینکه حرکت دیپ بلو در بازی 2 او را به لرزه درآورد. آنقدر پیچیده به نظر می رسید که کاسپاروف شروع به نگرانی کرد: شاید دستگاه خیلی بهتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد! او که متقاعد

تماس با ما