Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

[ad_1] نوامبر 18، 2021 خوب خوانندگان توصیه هایی را در مورد چگونگی دور شدن از همه اینها به اشتراک می گذارند. “چطور یک روز استراحت کردن اینقدر سخت شد؟” لنا پول، یک پزشک مراقبت های اولیه در آستین، تگزاس، اخیراً این سوال را مطرح کرده است، زیرا او و همسرش که در بخش بهداشت عمومی کار می کند، تصمیم گرفتند یک روز بهداشت روان بسیار مورد نیاز را با هم برنامه ریزی کنند. سپس، او گفت، آنها “دور و دور”

تماس با ما