6 446.8 رهلیون یورویی یورویی یووه های یاره 9!


گزارش رش “ورزش سه”، یوونتوس یوونتوس در ‌هال‌های یک خیر طهلطه کاملی در فوتبال داخلی ایتالیایی داشت و مام تلاشش را برای حفظ این سلطه و البته و در روپ روپ اروپا نیز انجام داد.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

جم این جمجمه 21 ساله 75 میلیون یورویی این باشگاه قیمت شتاشت، زیکنیازیکنی کها 17ا هشت )ل) و مویزه کین (چهار گل) نمایش بسیار درخشانی در آن شته‌اشته‌ها و وائولو والا با 11 گل گلزن به حس باب ب.

یوونتوس در یک دهه هزینه قابل توجه یا بهبود شرایط خط حمله خود را انجام داده است. این مقاله برای اولین بار در تاریخ 12-2011 منتشر شده است و در 446.8 منتشر شده است.

* ولاهوویچ در واقع سومین بازیکن گرانقیمت یووه در این فهرست به رار می‌رود و پیش از او کریستیانو رونالدو (117 میلیون یورو) و والو ایگوین (90 میلیون یورو) قرار دارند. این ستاره رهالی در سال 2018 و پس از ز سه لیگ سهانان متوالی با رئال مادرید و به ثمر نداندن 451 گل در 438 بازی در سانتیاگو برنابئو بئو آمد. ا 101 خریدیانی با آمار هجومی یالی (101 گل در 134 بازی) اما حتی درخشش او و نستانست لنست قهرمانان را برای آنها به ارمغان ناورد بود. ا 29 فصل گذشته پیش از پیوستن منچستریون یتدیتد موفق شد با 29 گل بهترین گلزن لیگ ایتالیا شود.

* 16 زیکن گرانقیمت این فهرست ایگواین بود فصف فص در تاریخ 16-2015 منتشر شد 36 گل در 35 بازی زی ثمر ند تا یووه یای جذب او 90 میلیون یورو به پواپولی پرداخت کند. 66ان حضور او در تورین نان درخشان نبود (66 درل در 149 بازی) و او نهایتا در 19 ل 19-2018 به صورت قرضی چلسی میلان نل شد. ا 2020 جام جم آرژانتینی در سال 2020 از جمعه شده و به شعبه اینترمیامی در لیگ پیوست.

9 ی تخصص خاصی در تکرار راره های 9 در یک دهه گذشته از خود خود داده است. ریاری از آنها آمده ، و راهه راهند. یاد مهم‌ترین آنها آلوارو موراتا باشد. مال مادرید در سال 2014 این ینازیکن را با قراردادی به ارزش 20 میلیون یون یورو منتق کرد. او دول در این تیم دشتاشت و سپس 30 میلیون یورو برن بئوابئو بئو. او پس از اسپری کردن چند درل در سیلسی و اتلتیکو مادرید در سال 2020 به صورت قرضی و وا قراردادی به ارزش 10 میلیون یورو یای فص فصل به به. او درل دو حضورش در این تیم در 166 بازی 55 گل زده و احتمال دارد در پنجره ول و انتقالات زمستانی به بارسلونا منتقل شود.

* الساندرو اندرواتری در فصل 12-2011 با قراردادی به ارزش 15.5 میلیون یورو از کالیاری ری یونتوس آمد، در سال 2013ال 2013 با 11 میلیون یورو می نلان ن فروخته شد ن ن 2015 به صورت برگشت.

* 3.5 که سیمونه زازا نیز طی طی، و او در 2013ال 2013 با 3.5 میلیون یورو از زا به پیوست، بستابستان همان سال با 10 میلیون یورو سواسولو رفت و را رل 18 18ل 18الالالالل 18ال 18ال.

* 2018 زگشتازگشت این فصل نیز مویزه کین کین بود که سال 2018 با زگشتاردادی به ارزش 27.5 میلیون یون به اورتون ورتونلحق حق ح االا به صورت صورت به اینالا تیم ست است.

* فهرست بازیکنان خریداری شده توسط یوونتوس به همین منظور محدود نمی‌شود. 2015اریو مانژوکیچ در سال 2015 با قراردادی به ارزش 19 میلیون یورو از اتلتیکو مادرید درید یووه آمد و چه رار فصل موفق شد در 162 زیازی 44 گل به برس نداند.

* 2013اندو یورنته در سال 2013 به عنوان بازیکن آزاد از اتلتیک تلفن به تورین آمد و در فص 27 ل 27 گل در 92 بازی زد و پس از آن به پیوست پیوست.

* نیکولاس آنلکا (سه بازی و 0 گل زده در دران 2014) و نیکلاس بنتنر (11 بازی و 0 گل درل 13-13-2012) جز ییایی بودند به هیچ نان موفقیت‌آمیز نمی‌آمدند.

دیدید که کهایط برای ولاهوویچ چطور چطور خواهد هد.
منبع: مارکا


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم