21ازار موبایل در 20ال 2021 نسبت به پیش از بهبود فتافت | تواتو

[ad_1]

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما در 2021 شاهد تماس بگیرید رشد 7 درصدی نسبت به سال گذشته بوده و در مجموع 1.35 میلیارد داده نداهی هیازار راند. 2019 طبق گفته این، سطح فروش زازار موبایل یک رار دیگر به نان پیش از در 2019ال 2019 بازگشته که آن سال 1.37 میلیارد دستگاه وارد بازار بود.

در بخش پنج فروشنده برتر زازار رایل تغییر دیادی از نظر رتبه‌بندی دیده نمی‌شود نمی‌شود مسونگامسونگ 27ا 274.5 میلیون دستگاه عرضه شده و سهمازار 20 درصدی رار دیگر پیشتاز اصلی بازار بوده است.

پس از ایها، اپل 230A 230 میلیون دستگاه 17 درصد سهم زازار جایگاه دوم به خود اختصاص داده شده است. در همین ، ئومیائومی 1ا 191 میلیون دستگاه و 14 درصد سهم زار در رتبه سوم رار گرفته و با 28 درصد، در مام برندهای سال گذشته. بیشترین رشد نهالانه زا از خود برجای گذاشته است.

در ادامه فهرست فهرست اوپو (و البته وان پلاس) 145 میلیون دستگاه عرضه شده، 11 درصد زازار را به خود اختصاص داده است. ویوو 9 یدید ید چینی چینی 9 129.9 میلیون یوناه وارد بازار کرده و سهم آن بین مام گوشی های یازار رایل در سال 2021 10ا 10 درصد بوده است.

21 ید کنندگلید در درازار رایل 2021

نیانی داد دل دستگاه ها در 2021 (می یونلیون) ر رازار 2021 داد کل دستگاه ها در 2020 (می یونلیون) ر رازار 2020 س سالانه
مسونگامسونگ 274.5 20% 255.5 20% + 7٪
اپل 230.1 17% 207.2 16% + 11٪
ئومیائومی 191.2 14% 149.6 12% + 28٪
اوپو 145.1 11% 119.4 9% + 22%
ویوو 129.9 10% 112.6 9% + 15%
.ایر برندها 379.4 28% 420.5 33% -10%
مجموع 1,350.2 100% 1,264.7 100% + 7٪

از جمله اولین اصلی رشد بازار موبایل در سال گذشته، نان به بخش یایرون در آسیا و جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لا اشاره کرد. ز،، نان استفاده برای دستگاه‌ها رده الا سامسونگ و اپل نیز رار بالا بوده است.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما