2ا 2-2 آژاکس کس رار از ز دو مرح هله :: سه سه


خبر خبر: 1812305 |
05 اسفند 1400 ساعت 01:36 |
713 زدیدزدید |

0
هاه

سرنوشت صعوده ندند شد شد

-2ار تیم های آژاکس و بنفیکا با تساوی 2-2 به یایان رسید تا سرنوشت به زیازی برگشت.

او گفت: من مطمئن نیستم که چه باید بکنم، اما مطمئن نیستم چه باید بکنم، اما مطمئن نیستم که چه باید بکنم، اما مطمئن نیستم که چه باید بکنم.

کساکس به عنوان صدرنشین لیگ هلند ندار سختی مقابل بنفیکا، سوم سوم لیگ یگال داشت که از حمایت هوادارانش بهره بود. ابعدا گذشت 15 دقیقه اما میهمان رفته بر زیازی مسلط شد تو نستانست دقیقه دقیقه 18 به رسیدن برسد. مزروعی با یک سانتر دقیق و از سمت راست، توپ را راه راه جریمه کرد، ییایی که نان تادیچ در تیر دو دهده بود و یکا یک شوت پ یای توپ زها درو درو.
فشا فشار هواداران ، بنفیکا خیلی زود چهره جمیاجمی به خود و بعد از ز هله خطرناک ک در حم هله خود گل رسید. فرتونگن که یای زدن سر در ضربه، خط خط عیاعی خودی را ترک کرده و در منطقه حریف حضور داشت، کرنر کرنر ارسالی دو ضربه موفقموفق به توپ زد هر که هر ب عیا آژ کس شده یک تکه در عرض هاه را روانه دروازه. کرد کرد در دهانه دروازه به بهلر ر خورد به گل تساوی میزبان نل شد.
یای گل لیگ قهرمانان اروپا تنها سه سه پس از ز زل به خودی که، نستانست این بار دروازه حریف را باز کند. دقیقه یک ارسال تند و تیز از سمت چپ چپ دقیقه دقیقه آ آ آر ر ر به به به باب کرد ولی ضربه او را دروازه بان گرفت گرفت. جام جم آژاکس روی نداند همین ضربه نستانست دروازه را باز کند و تیمش را برنده راه رختکن کند.

با افزایش شدید شدیداداران نیمه دوم را تهاجمی شروع کرد دوبا دوباره با باز کردن زهازه حریف به زیازی زی. درلات بی امان این تیم، 15 دقیقه نخست اما حاصلی در پی اشتاشت. دقیقه اکس روی یک هله در دقیقه 62 می رفت یک شوک به بهان وارد کند اما عکس العمل دیدنی رلر را روی شوت در محوطه محوطه هجدهم زهازه این تیم را نجات داد.
بها به تلات خود دوباره ادامه داد تا سرانجام به رسیدل رسید. این گل را یارمچوک دقیقه 72 به ثمر نداند . . .

کساکس بعد از اینکه برای دومین بار برد را با تساوی، عوض شده حم، حم تشلاتش را از سر گرفت. بعدا بعد از این گل به خوبی پرس از جلو را در دستور رار خود قرار داد چون می شود که اگر گل سوم را بخورد، فرصتی یای جبران ن. این تاکتیک در ده دقیقه یایانی به خوبی جواب داد و زیازی دو تیم با نتیجه دو بر به یایان رسید تا سرنوشت به زیازی برگشت در ندلن کشیده شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم