10 نیمیشنالب هم برای انیمیشنان و هم نان

[ad_1]

انیمیشن یکل هنری است اما اوقات فراغت مکان آن به تنها محملی برای روایت داستان های کودکانه برای کودکان تنزل پیدا می کند. این وجود، ملم های بسیار در ژانر انیمیشن رندارند که هم وجود یای بزرگان و هم نان گزینه های بی نقص و بیالبی بی. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد.

D ربرا ربر Reddit به نام michaelovsky5 متوجه شکاف بین انیمیشن و یالی شده و از دیگر ربراربران خواسته تا محبوب ترین ملم های انیمیشنی نیمیشنی عا علام م ، ، ، م م یک ی یک ی Darberan Reddit نیز یلی ی استاست این کاربر را اجابت و و انیمیشن نیمیشن های متعددی معرفی و معرفی ند اند و سرگرمی کنند برای بزرگسالان و کودکان تضمین شده است. در ادامه این مطلب قصد ریماریم را با ۱۰ فیلم انیمیشنی آشنا کنیم همای کودکان و هم بزرگان مناسب و سرگرم کننده خود هندهند هند.

۱- نام شما (۲۰۱۶)

نیمهلم انیمه Your Name انیمیشنی در درل مخاطبان نالایی س سال را هدف رار می دهد. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. ملم Your Name روی تم تم یای عشق، از دست دادن عزیزان و بزرگ شدن د ردارد در حالی که شخصیت شخصیت اصلی داستان در می بندابند جسمشان به دیگری تبدیل شده است ولاش کنند. طر طرطرا اطرافیانشان در واقعی قعیاشند.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا در ساعت 10 شب با ما تماس بگیرید.

Rat- Ratatouille (2007)

می توان با اطمینان گفت که وقتی افراد به فکر می کنند، هرگز دوستارند موش ییایی یی آن شتهاشته باشد اما موشی که مام داشته باشد از عده اعظم باشد. اat Ratatouille داستان رمی را روایت می کند می کند که قهلاقه و تعداد زیادی در آشپزی ردارد. این فیلم داستانی در مورد دوستی ،اعت و از بین بردن یشهلیشه یشها برای حمل هم نان و هم نالان برای دیدن ییایی را روایت کند کند که یاد هنجا و یند یند. انیمیشن Ratatouille همچنین عمالعمل پخت غذاهای خوشمزه ریاری در مخاطبان خود رار می دهد درالی که ستستانی منحصربفرد و مزهامزه نیاشته و روایت بسیار مستحکم و د رد ردارد.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا در ساعت 10 شب با ما تماس بگیرید.

فانت – آقای فوق العاده فاکس (2009)

آقای فوق العاده Fox که اقتباسی از کتابی نوشته شده دال است ست سبک صاص و منحصربفردی از نیمیشنا برای روایت داستان انتخاب می شود. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی نخوانده ام. خرسه خرسه به استان می بخشد اما داستانی کاملاً متفاوت روایت می. آقای فوق العاده Fox فیلمی عجیب و وتاوت است که به طراطر به تصویر کشیدن تات واقعی باعث حیرت طباطبان خود شد اما همزمان حاوی یک هنر رار متفاوت و شگفت انگیز نیز بود. هر این انیمیشن دارای ظاهری خاص و بی نقص بود که تحسین مخ طباطبان در سنین مختلف قرار ر.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا در ساعت 10 شب با ما تماس بگیرید.

Inc- The Incredibles (2004)

ا Inc The Incredibles در زمان انتشار خود یک انیمیشن انقلابی بی و نان یکی از فرانچایزهای محبوب طباطبان باقی مانده است درالی دنب هاله آن در سال منتشر شد. اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید. The Incredibles Incara برخی از بهترین لباس های حیاحی در یای ابرقهرمانی است، هاه به انیمه سازی باکیفیتی که حتی رار و پود لباس ها را نیز می کند. این انیمیشن با تم های خود بزرگانه مخفی و خود را یک نمی کند برای مخاطبان نال و جز بیتابیت داشت.

Monsters- Monsters, Inc. (2001)

انیمیشن Monsters, Inc. یکی دیگر از آن فیلم های دیزنی است که به دنبال نظر طباطبان در مورد شخصیت ییایی است که روی نم ایششایشان می دیدند تغییرا تغییر می دهد. م ملم ایده جالبی را خلق ق ق که تیمی مامل از هیولاها کاری تمام وقت اما زمان راندارند و آن این است که نان را بترسا را ​​بسیا بسیا بسیا بسیا بسیا بسیا. این هیولاها خیلی زود نان می دهند که کاملاً بی خطر بوده و با جذابیت خاص و طبیعت مشامشان، همه را خود خود زندازند. این فیلم به طور طبیعی ایده غول های مهربان را در انیمیشن یای پرجزئیات مطرح می کند.

شرک (2001)

در سال های اخیر، شرک به یک میم میم تبدیل شده است اما فیلم به چیزی تراتر از آن تبدیل می شود و از طریق کمدی بزرگانه اش شانسته برای همه جا دارد. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم. اگر چه یک است اما هیاهی اوقات مخاطبان برایش احساس دلسوزی سوزی می. او از جامعه طرد شده اما خیلی زود نیست قلب با و طباطبان را به خود.

۷- کوکو (۲۰۱۷)

و چون باید بگوید باید بگوید زند زند زند ی م م م م دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن موزند دن موزند موزند موزند موزند موزند موزند موزند. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. Coco نیمیشناستان پسربچه ای را روایت می کند می کند ترانه بخواند اما خیلی زود خود را درا در مردگ نان می طلبد، ییایی که علاقه اش نشأت نشأت نشأت نشأت. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. Coco نان به تم های بزرگی نیز پردزدازد و به همین طراطر است که گزینه سبیاسبی برای تماشا، هم یای بزرگان و هم نان به شماره آید آید.

The- The Emperors New Groove (2000)

The Emperors New Groove یک انیمیشن نیمیشناوت با شخصیت های دوست داشتنی مانند کرونک واچا بود. این فیلم مخاطبانش را می خنداند چه از طریق شخصیت گیج و ساس پرت کرونک و طنز بزرگانه و زیرکانه ای که در تمام داستان زندگی زند. یرغملیرغم این است که این فیلم سال 2000 منتشر شده است که انیمیشن سازی آن سبک نیمیشن منتشر شده است.

۹- تمام ملم مای استودیو استودیولی

استودیو جیبلی (گیبلی) یک نیانی تولید انیمه است ست ریاری را با شخصیت های جذاب ،ایت یتا یا حیرتا حیرتا حیرتا فهرست رار رلید استودیو استودیولی ی ضعیف هستند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا در ساعت 10 شب با ما تماس بگیرید.

Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018)

Spider-Man ساخته اند که ند یای فیلم های ابرقهرمانی فیلم های نمادین و وتاوت هستند اما وقتی ساخت نسخه انیمیشنی ید ید، ریاری از آنا را دا دا. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. فیکافیک کلی این ینلم مار خارق العاده و انقلابی بوده و از نظر اکثر مخاطبان فیلم ما بود. Spider-Man: Into The Spider-Verse Inta رنگ آمیزی د داد و شخصیت یای بامزه اش سبک بصری بهابه درا پیش می آید که از همان مخاطبان خود را کند کند.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما