1-0ال 1-0 گرانادا سه امتیاز زلایی یا سوپرگل آسنسیو

[ad_1]

رش رشارش “سه سه” ، رئال مادرید امشب در درابئو میزبان گرانادا بود. جدالی بین تیم اول تیم تیم نزدیکهمانزدهم لالیگا که یای صدرنشین مهم ووانی نیاشتو. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. مشبان در بازی امشب 6 غایب که مهم ترین نان کریم بنزما، سیمیرواسیمیرو و وینیسیوس بود.

4 دقیقه از بازی گذشته بود که نانادا اولین موقعیت گلزنی را خلق کرد و چیزی ندهانده ساس با شوت خود دروازه بود رئال را زکندازکند اما تیبو برگشتا با توپا توپا.

7 دقیقه پاسخ نشان داد و روی ضربه ضربه بهارکو آسنسیو می‌تواند بعد از دروازه بان توپ را راهی کرد کرد.

دقیقه 30 زیازی روی ارسال از راست ست کروس ب زیکنازیکن گرانادا که قصد دفع زه توپا داشت، نزدیک زهازه خودی با باز کندیلی ی نعانع شد و بها به کرنر داد.

درال در یقایق پایانی دو بار روی شوت یای و ایسکو خطرساز شد هر دو رار گلر با واکنش های یالی خود اجازه بازشدن دروا ندا نداد. همانا هم یک موقعیت را روی درخشش زا از دست داد تا نیمه اول بدون گل مساوی تمام م.

وارلو آنچلوتی سرمربی وتیال در ابتدای نیمه دوم کاماوینگا را بیرون کشید و فده والورده را به نان فرستاند تا خط نیانی رئال روان تر رار کند.

یقایق 51 و 52 رئال دو بار روی شوت های لوکا مودریچ و رودریگو می نستانست به گل برسد یلی یافعان و دروازه بان مانع نع.

یکپال یکپارچه حمله بود و رلر گرانادا یک تنه نسانس های گلزنی میزبان را خنثی می کرد. برای ارتباط با ‏65‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. صرب دقیقه بعد روی ریاری این دو زیکنازیکن و شوت رهاره صرب T رئال مادرید صاحب موقعیت شد.

دقیقه انجام تغییر نتیجه داد و رئال دقیقه 75 رسید به رسیدن. شوت محکم و یای از بیرون محوطه م مارکو آسنسیو دور از زن گلر به درو زهازه غلتید. این هشتمین فصل فصل آسنسیو چه چهارمین گلش از ز جریمه جریمه بود.

دقیقه 78 بازی با خطای مدافع گرانادا روی ادن زازارد به یک ضربه پنالتی دست فتافت. متئو لاهوز داور بازی ابتدا اعلام پنالتی کرد یلی سپس دخا نگهبان وی ای پن تیالتی به ضربه داد دل شد.

دقیقه 82 تا آستانه زدن گل دوم رفت اما ضربه آسنسیو از درون شش قدم گ گا گلر با واکنشی کنشیالی برگشت داد.

در یقایق پایانی بازی رئال می نستانست توسط آسنسیو و وردهالورده به دیگری دیگر می رسد یلی ی یت بازی با همان یک گل به پایان رسید.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما