۴ارسا ۴- ۲ اتلتیکو تیکو بال بلوگرانا با ژاوی خوب است


رش رشارش “ورزش سه”، بارسلونا در حساس‌ترین بازی هفته بیست و سوم لالیگا در هاه نوکمپ میزبان اتلتیکومادرید بود که این مسابقه حساس و -2ا نتیجه -2ا -2 بود.

دقیقهارسلونا شروع بهتری داشت و تو نستانست در دقیقه 5 به اول دست می کند اما ضربه نان تورس بعد از ز چرخش زیبا با اختلاف کمی از کنار دروازه بیرون رفت.

دقیقه در 8 این اتلتیکو مادرید بود که نستانست گل اول بازی را به نداند. نتیجهاس زیبای لوئیس سوارز به یانیک کاراسکو و این بازیکن نیز با یک ضربه دروازه بارسلونا را باز کرد تا نتیجه 1-0 شود.

کمتر از دو دقیقه بعد بعدارسلونا موفق شد تساوی ونا به ثمر نداند. ارسال دنی وزلوز با ضربه والی تماشایی جوردی جوردیلبا همراه نتیجه شد نتیجه خیلی زود 1-1 شد شد.

دقیقه دقیقه 21 یک فرصت بسیار خوب خوب برای اتلتیکو مادرید از دست رفت رفت ییایی که ضربه فنی و یای ژائو فلیکس با اختلاف کم از رار دروازه مارک آندره تراشتگن به بیرون بیرون.

21 بارسلونا گل دوم هما هم به ثمر نداند. ارسال آداما ترائوره ​​با ضربه سر زیبای گاوی همراه تیما تیم ژاوی با نتیجه 2-1 پیش پیش.

ت ت 36 اتلتیکومادرید می نستانست کار را به ویاوی ویاند. ارسال ساس لمار به روی رویازه با ضربه سر استفان ساویچ همراه شد اما توپ ختا اختلاف بسیار کم از کنار دروازه بارسا به بیرون رفت.

دقیقه در حالی که زیازی به پایان پایانی خود نیمه اول نزدیک می شود رسارسلونا در دقیقه 42 به گل سوم دست کند. پیروزیالد آرائوخو روی ریباند ضربه سری که تیر تیرازه برخورد کرد به زنیلزنی زنی شد بارسا با پیروزی 3-1 راهی رختکن رختکن.

درارسلونا در نیمه نیمه شروعی شروعی داشت و خیلی زود زود چهارم را به برس نداند. نتیجه وا و نشدنی دنی‌الوز به، زهازه اتلتیکومادرید رفت تا نتیجه 4-1 شود.

58 ت تلتیکو تیکوادرید درید شد یکی از زل‌های خورده را جبران ن. روی یک ارسال کرنر لوئیس سوارز موفق شد در نهانه دروازه گلزنی در نتیجه 4-2 شد شد.

دقیقه دقیقه 69 کار برای بارسلونا مشکل شد چرا که دنی وزلوز بعد از خطای شدیدی که یای یانیک کاراسکو انجام داد با کارت مستقیم مستقیم د وراور مخالف شد.

در ادامه اتلتیکومادرید از یک رار بیشتر خود استفاده کند و رسارسلونا را نیز به خوبی رار را کنترل کند تا بازی با همان نتیجه 4-2 به سود شاگردان ژام ما ویا را نشان دهد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم