یندهاینده یندهلس: طرح نتانت هفته هفته تصویب می‌شود

[ad_1]

ناینده همدان و منی‌ننین در سلس س: قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ز کشور وجود ردارد و صاحبان پیام‌رسان‌های بیگا نها ندا ندا.

د رشارش رویداد ۲۴، احمدحسین حمدحسینلاحی، نماینده همدان و منی‌نامنین در سلس یکشنبه ۲۴ هاه نشست، ظه اظهار کرد: قانون تعالی جمعیت

حیلاحی کرد: ما در این به بهال این بودیم که غربالگری اجباری نباشد و می‌گفتیم با باید روزی سه رار سقط جنین کشور را بگیری؟ ممنوعیت فروش ابزار از بارداری در داروخانه‌ها دستور پزشک پزشک است ست تصمیم سلس س نیست سختگوآشگو باشم.

اگر کسی باید بگوید، نت نون بطه نون ز زی

یندهاینده مردم همدان و منی نامنین در مجلس ادامه مهد: در این ما به دنبال ساماندهی هستیم.

حیلاحی مطرح می کند: برخی از برخی از افراد با تفکر سیاسی خاص تا الان تلاش می کنند که رار پیش و برای آنها که در ر ر ر ر ر ا بپذیرند، بپذیرند.

وی در بطهابطه با مشکلات طرح مسکن در همدان، بیان ن: 2000 ثبت نام کردند، ا، پنج رار پول نفر نفر را گرفتند و فقط هزار و 500 زمین تخصیص نصفش غیر غیر فنی کردند.

زمین مسکن مسکن یلی یار دارد

یندهاینده مردم مردم نان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه مهاد: در آخرین سه‌لسه‌ای که استانداری با مدیر مسکن و زیازی کشور برگز رار کردند ما ر م م م م م م م م م

حیلاحی در بطهابطه با پروژه اسکای مال، د داد من

وی ادامه داد: مسئولین علوم پزشکی می‌گویند می‌گویند این پروژه مشکا مشکل دسترسی ریماریم و به اینال است که با تهاتر زمین را می‌گیرند و در آنجا مرکز تات بسزندزند.

کارخانه نهازیافت فتاپیما مشکل زمین ردارد

او گفت:

این اولین بار است که کتاب می خوانم،

ن طرنشاطرنشان کرد: هواپیمای فرسوده فرسودهای زیادی اشغال کرده و تحریم‌ها ممانعت نعی.

من مطمئن نیستم که آیا آن گفتیم در یلی جاها کار کارشناسی صورت نگرفته و فعافع فع در نظر برابر این تصمیم گیری رار کارشناسی انجام و رار کارشناسی یکی از زاوردهایی که که.

فلاحی با بیان این که دستگاه های نظارتی هماهنگ در همه استان ها وجود دارد، گفت: این شورا در همدان تشکیل نمی شود، زیرا در برخی مواقع اجازه نمی دهد مدیران عاملی انجام دهند، اما این شورا به آن می رسد. مدیر مجوز می‌دهد که کار گره نخورد.

وی ادامه داد: حتی در دیناریم که اگر مسائل شرعی نعانع زندگی مردم مردم حکم حکم کنند و تغییر کنند.

نماینده مردم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پایان خدمت فرهنگیان، بیان کرد: دریافت بازنشستگان 1400 به دلیل پرداخت منابع پرداخت نشده و همسان سازی حقوق فرهنگیان نیز در بودجه 1400 و لایحه 1401 پیش بینی شده، اما دولت با منابع مالی ارائه شده است. جهجه است.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم:

وی ادامه داد: همه معتقدند بهافیت آرا هستند، اما همه کارها با شفافیت آرا شفاف نمی‌شود و برخی از طرح‌های ایراد می‌گیرند، چون ایده‌اند طرح کامل نیست.

گفت: نمی گذارم بروی.

حیلاحی در پایان، دیداران ن: در عصر غیبت بهترین جمهوری اسلامی است حتی اگر گران ناسدی وجود داشته باشد و ره‌اره‌های غیر از ند نداریم.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما