یلی: یکاه هار محبوبم را نمی‌کشم!


خبر خبر: 1808981/42

نان: 23:07
1400/11/16

دیدازدید: 15733

اینتر قدرتمند مغا مغلوب شد

استفانو پیولی سرمربی باتجربه میلان برتری در درابل صدرنشین لیگ ایتالیا را مایه افتخار خودش توصیف کرد.

رش گزارش “ورزش سه”، در یطیایطی که به نظر رسید اینتر اینتر فاتح دربی شد، بریس اولویه ژیرو در یقایق پایانی باعث برتری 1-2 روسونری در این دیدار ر. استفانو پیولی، سرمربی نلان در پایان این دیدار به تمجید از عملکرد بازیکنان خود ساخته شد و مدعی شد نشینی اینتر در شر یطایط برای برتری روسونری را فراهم کرده است.

نوانو پیولی ی: است که اینتر در نیمه اول بهتر از ما عمل کرد، اما من جسارت بازیکنانم را مورد یشایش قرار می دهد، زیرا آنها در ریاری از نقاط زمین ترس ب با زیکن ن بزرگ.

قدرت روحی و عتاعت بازیکنان این تیم حتی نیمه نیمه اول نیز یای من قابل لمس مس. ستای من دو استال است که روی آن کار می کنم،، این ینایش و نتیجه یهایه خرسندی است. ریاری چنین دیدار حلی و در نهایت نشان دادن چنین کنشیاکنشی مایه افتخار برای یک سرپرست می شود.

بهترینا بهترین تیم سری آ، فعافع عنوان قهرمانی و صدرنشین فعلی لیگ یگا شکست دیمادیم، برابراین خودمان را ثابت بت. درست است که اینتر در نیمه اول بهتر زیازی کرد، اما میلان من خیلی شجاع بوده و از هیچ نمی تواند. اینتر ی در اوایل فصل به آسیب آسیب وارده و امروز هم دوباره با اشتباهات خود و ساس های ضعیف به فرصتا فرصت زنیلزنی زنیادیم. اینتر در نیمه دوم عقب نشینی و به جا اجازه داد ابتکار رل را در بگیریم.

احتمال فتح اسکودتو سکودتو من به زیکنازیکنان گفتم یاد به بهان ایمان داشته شتهاشیم. همیشه نعان پیش روای که به هدف خود وراور و اعتقاد دارند، بابل عبور است. یاد بی مزه باشد، اما به خودم قول دادم که اگر در این زیازی پیروز ماندن یک هاه سیگار توسکی محبوبم نکشما را گرفت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم