یای وزیر برای یازسازی زیامل ورزشگاه ه

[ad_1]

خبر خبر: 1807326/34

نان: 21:43
1400/11/08

دیدازدید: 15,317

تیم ولوان هفته هاست در صدر جدول مسابقات قهرمانی فوتبال دسته اول باشگاه های کشور رار دارد و در نهانه به لیگ برتر می رسد.

رش گزارش “ورزش سه”، این یکی از بهترین اتفاقات فوتبالی در فصل جاری خواهد بود به این خاطر طر ملوان یکی از تیم یای و د رار فوتبال کشور یگ بوده و و و و و و و م کرده است.

ست دیوم دیوم ی ن زی زی و و و و و و و و دیوم ز ز ز ز و و و و و و یکی یکی یکی یکی و بهتری در حال حاضر و و و و و و و و و و و و و ن و ن ن و و ن خوبی پیدا کرده و حتی می نان گفت در حال حاضر یکی از بهترین چمن یای فوتبالی کشور است. دیادی وزیر ورزش در زدیدازدید از استادیوم تختی انزلی یک تصمیم خوب را نهایی و اطلاع رسانی کرد. این بودجه ای یای تکمیل این استادیوم اختصاص می خواهد داد.

ایناتف ق مهمتر از صعود تیم ولوان به لیگ برتر هداهد هد. استاد ملوان به لیگ برتر دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد چون شاگردان مازیار زارع راه می‌افتد را پیدا می‌کند اما با بازسازی تختی انزلی و پایان آن ملوان در جایگاهی دیگر نگران میزبانی خواهد بود و می‌تواند برای حضور شایسته در لیگ برتر برنامه‌ریزی شود. کند.

برای اولین بار پس از مدت ها، مردم اسرائیل پایانی ندارند. به خصوصی که در آینده نزدیک تماشاگران وارد استادیوم می شوند و ولوان در حضور پرشور شاشاگرانش تبدیل به تیم تری خو هداهد هد.

اختصاص بودجه برای ترمیم استادیوم تختی انزلی بدون شک یکی از بهترین تصمیمات وزیر برای فوتبال کشور خواهد بود که دارای امکاناتی برای فوتبال باشگاهی و در نهایت فوتبالی ملی خواهد بود به این خاطر که در گذشته ملوان در لیگ برتر معرف ستاره های خوبی به فوتبال باشگاهی و یلی بود یکی از زا مازیار زارع است که در حال حاضر تیم ملوان بر وست اوست.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما