یای مهم درباره مظاهری، حردانی و پاسخ به به


رش رشارش “ورزش سه”، دلاد یکی از زازترین تیم‌های نقل و انتقالات زمستانی است که وهلاوه برای جستجو برای خرید بازیکنان شاخص، زیکنازیکنانش توجه به تیم‌های دیگر است.

ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و این ما هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم.

* بازیکنان در نیم نیمل آزاد د

فوامل فولاد درباره روند، ول و انتقالات طلاد: در نیم فصل خیلی از بازیکنان آزاد و قراردادهایشان پابرجاست و ما هم با توجه به محرومیت و پنجره برای شکسته شدن بازیکن در فصل ابتدایی بگیریم و حدود 45 درصد از ترکیب اصلی تیممان هم پیش از شروع فصل جدا شده و قراردادهایشان فصل یک است. بود و یاد ید.

* فقط فقط و کوشکی کوشکیای ما هستند

و در یای جدید فولاد اظهار داشت: ما دنبال تقویت تیم هستیم و توجه داریم که باید در لیگ قهرمانان آسیا هم نه نهارزه کنیم تا با درفنیا تا تا تا دا. یزنی‌های‌زنی‌هایی بوده‌اند که وضه‌هاوضه‌هایی صورت می‌گیرند یا سطح لیگ قهرمانان آسیا نه سطح یلی. فعلا هیچ اتفاقی رخ نداده و هرچه هر چه روی ایتایت رسمی اعلام کردیم جذبل جذب کوشکی و شهاب گردان.

* در صورت خرید خریدازیکن ، جدایی طبیعی خواهد هد

من اگر می خواهید از درهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم و برهمی که نیاز دارید خلاص شوید، باید از شلوغی هایی که نیاز دارید خلاص شوید. نظرا نظر و هماهنگی کادرفنی درحال رایزنی هستیم که انشاالله بهترین اتفاق برای باشگاه ه. نیازیکنانی که در درایت اعلام کردند به شگشگاه اضافه می‌شوند و هرکسی هم رجار نمی‌شود.

* مظاهری درخواست نامتعارف رفاشت

ش شا اشاره به بهاکرات تا رشید هریاهری توضیح داد: گفت: داخل نمی شوم. هما توافقی توافقات صورت صورت گرفت پس از این مراحل و یا یایان رسیدن، یای آن روز یای مظاهری شرایطی یطیا مطرح می کند که مورد کل کادرفنی و شگاشگا ها. طراطر خودش، اجازه بده ما شزایط او وا اعلام م.

* مام مخالف جدایی شیمبا بود

وسیا گرشاسبی در مورد نتق انتقال لوسیانو نوا به بهلیس یس: گفت: داخل نمی شوم.

* آقایان در قرارداد دانی بند فسخ شتنداشتند

فوامل فولاد در پاسخ به سوالی پیرامون کنایه صبح امروز آذری به او در مورد وضعیت اظهار داشت: ی یای آذری اکثر قراردادها یک هاله بود و نیانی نی به ما اعلام شد ییماییم ییم مسئولیت کار را به درمان پنجره دلاد د پ بود 40 درصد ترکیب اصلی تیم خارج شده بودند مثل فروزان، عارف آقاسی، نیک نفس، داد احمدزاده، شروین. شروین بزرگ حسین ابراهیمی. این زیکنازیکنان بودند آمدیما آمدیم شروع که دیدیم ۱۳ زیکنازیکن کلیدی دیگر به پایان رسید و همه و و قرداد دارد، مگر می‌توان ند. دیدیم بند فسخارداد یک طرف در درارداد آنها منظورشان این است که اگر مبلغی را مشخص کند هر شگاشگاهی را پرداخت کند می‌تواند یک طرفه کند که ببینیم با فوا فوا یط یط.

* ینافق با این بازیکنان نار ر

وی افزود: آبشک آبشک شیمبا، کولیبالی و حیدریه در حال جدا شدن در آنجا بودند و انصاری هم می خواستند ترکیه ترکیه بروند. می‌دا می‌داد ما چه کشیدیم این بازیکنان را حفظ کردند زم نیانی هم شتیماشتیم. وقتی شگاشگاهی محروم و بسته است نمی‌توانی بازیکن جدید بگیری می‌توانی با بازیکنانی که شتیاشتی و قراردادشان تمام شد تو فقافق فقیه. زا از ضرر و نیانی که باشگاه متحمل شد، وقتی زیکنازیکن می‌داند شما و او می‌توانی تمدید کنی،، فقط توافق می‌شود می‌شود.

* در مورد قرارداد حردانی؟

جعاسبی راجع به قرارداد دانی نی ص ص: در ابتدای فصل گفتند که استقلال می‌خواهد با قرارداد ببندد، ما دیدیم که هله یک بند آقا یایان در قراردادی آورده شد که می‌توان با پرداخت یک غل غ به. ما فورا جلسه ای را با صالح تیم برگزار کرد، او در اردوی ملی بود اما فورا قرارداد را با او تنظیم کرد تا این سرمایه فوتبال خوزستان را در کنار ما نگه داریم. در فولاددن. انتظار می‌رود که با صداقت بیشتر این مطالب بیان شود و در ذهن داداران و شبهه ایجاد شود. داداران می‌دانند باشگاه چه وضعیتی د شتهاشته و می‌گفتند می‌گفتند زیکنازیکنان ناند. همها همه تلات و محرومیت ه ها را اسپری می کنیم و می گوییم مقداری منصفانه صحبت صحبت.

* تلاش میکنیم بازیکنان بگیریم خوبی

برای اولین بار پس از مدتها، خداوند به بنی اسرائیل پیام فرستاد و گفت: گفت: داخل نمی شوم. و گفت: من تو را رها نمی‌کنم مگر اینکه مرا برکت دهی. جستجومان را می‌کنیم و امید داریم که عزیزانی که نان دستی بر آتش شتن دارند اینگونه قضاوت نمی‌کنند و اذهان را به سمتی که داداران نگران هستند. دلاد به اندازه کافی آسیب دید و ضربه و شمشیر شلاق خورد و حالا در حال ترمیم شدن است تا خودش را از زمین لند ند. خواهشا دوباره به سمت این تیمی که زخم ست است ستلیک یکلیک یک.

* باید تامین فولاد را تامین کند

گفت: داخل نمی شوم. بها به بازیکنان نیاز داریم و باید آبرومندانه به عنوان نماینده کشور در لیگ قهرمانان آسیا حاضر ضر. گفت: .


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم