گم شدن هناهن، مانع از جشن صعود بهامجهانی!

[ad_1]

رش گزارش “ورزش سه”، در که اکوادور دور دور از خانه نه در ناسیونال استادیوم شهر لیمای پروپیشرفت به مام استانی نیا جشن یک جشن یک در در در ای را با یک یار کمتر برگزار کرده و در نان زمان نیز خواهد شد. تساوی را دریافت فت.

22 یلی اکوادور نتایج بسیار خوبی در هله مقدماتی جام نیانی 2022 در منطقه یای جنوبی کرده است. 22ا دقیقا یکی از تیم یای حاضر در قطر 22 202 خواهد بود و حتی روز می نستندانستند به مام را جشن جهانی ولی اتفاق عجیبی مانع از این مر.

اکوادور که با 24 امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت، به فاف پرورده که 20ا متی 20a 20 امتیاز در تعقیب آنها و ا 22 متیازی زی. زیازی برای شاگردان گوستاوو آلفارو خوب پیش رفت و استرادا در نان دقیقه دوم زیازی روی ساس فلیکس تورس موفق شد زهازه میزبان را باز کند.

این اولین بار است که این کتاب را می خوانم.

در حالیکه اکوادور با این یک گل از میزبان خود پیش پیش یک اتفاق ق و خنده رار روی نیمکت نان رخ داد. دقیقه دقیقه 66 متوجه می شوید که وادر به انجام بازی زی شد. نان اکوادور پس از در زمین و اینهاینه این بازیکن، به درفنیادرفنی اعلام کردند که دوادو قادر به ادامه بازی زی هستند.

دقیقه 68 که قادر به ادامه بازی نبود، در دقیقه 68 با برانکارد از زمین زیازی خارج شد وواوو آلفارو سرمربی اکوادور نیز در این لین حظه مد ت ر س س س س س س س س س س س اما نکته عجیب، پیدا نشدن پیراهن پالاسیوس برای ورود به زمین بود.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. ادر تدارکات اکوادور نیز به سمت چپ دویدند پیرا پیراهن پالاسیوس را از پیدا کنند.

دقیقه همین لحظه در دقیقه دقیقه دقیقه پرو پرو پرو پرو توسط ادیسون فلورس به گل تساوی دست پیدا کرده و باب کار را یک یک. اتفاق عجیبی که دران 10 نفره بودن اکوادور رخ داد و حتی سیوسالاسیوس شدن 4 دقیقه پس از این گل و دقیقه 73 با پیدا کردن هنشاهنش، وارد زمین بقهابقه بقه.

اتفاق عجیب و خنده ریاری که اکوادور را به سوژه ربراربران در فضای مجازی تبدیل کرد. یداید اگر پیراهن پالاسیوس توسط کادر تدارکات تیم ملی اکوادور در رختکن جا گذاشته نمی شود، این در این است که برتری خود را حفظ کند و ج مام را جشن جهانی بگیرد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که آن را می خوانم.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما