پاپ برقی دانگ فنگ برای رقابت با مرامر الکتریکی وارد بازار ر

[ad_1]

جولای بود کهانی چینی دانگ فنگ از ز نسختاپ جانسخت 50ا مام M50 Warrior ییایی یی. این پیکاپ در واقع نسخه شهری از زاپی نظامی است که هم از روی مویاموی آمریکایی مهندسی ست است. الا خبر می‌رسد دانگ روی روی الکتریکی ا50 پاپ M50 Warrior کار ر. این نسخه رقیب رقیب مستقیم مرامر برقی ایجاد می‌شود، آیندهال آینده وارد راز زلید خواهد شد.

پاپ د دانگ class=

The M-18-1 M-18-1 and M18-3 M-18-1 ول یکی ایکی نشریات محلی اعلام کرده، پاپ برقی دانگ فنگ الا با کد خاخلی 18-پس از ز ز ز ی ی ی ی. این نشریه ادعا می‌کند مدل‌های ذکر شده بر یای پلتفرمی جدید نا نام MORV توسعه پیدا می‌کنند. این پلتفرم مخصوص مخصوص وسایل با ماشینهای آفرود بالا است.

گفته می‌شود رقیب چینی مرامر برقی برقی برابر با ۵۲۰۰ میلی‌متر است و وزن آن در ۳۱۰۰ وگرملوگرم هداهد بود. همچنین این پیکاپ ظرفیت ظرفیتل ۶ نفر را خواهد داشت. در رابطه با سبک طراحی این فعلا جزئیاتی در دست نیست و نیمانیم که آیا نسخه بنزینی شک و ول و خو هداهد داشت یا خیر.

پاپ د دانگ class=

اما از نظر یای محرکه، نیروبخش پاپ الکتریکی دانگ فنگ پیشرانه‌ای با قدرت ۱۰۷۳ اسب بخار هداهد بود. تکا اتکا به این رقیب چینی مرامر قادر خواهد بود در نان زیر ۵ نیهانیه سرعت خود را به 100 متر در عتاعت بیشتر که این ین حدود 2 نیهانیه بیشتر از رکوردهای آمریکایی است.

انرژی نرژی نیاز پیکاپ دانگ فنگ توسط پک تریاتری ۱۴۰ کیلووات ساعتی عتیامین مین. این پک برای پیمایش مسافت کی ومتریلومتری یتایت کرده و پر شدن مامل آن لحظه لحظه انتظار است.

بر اساس گزارش نشریه نشریه یلی این یناپ از ۵اوری خودران ۲۵.۵ میبرد میبرد. اگر می خواهید در مورد M18 بیشتر بدانید، ما باید در مورد M18 بیشتر بدانیم. نهالانه ۵۰ هزار راه نشا نشانه گرفته است.

اهرا دانگ فنگ رار است پیکاپ برقی خود را با قیمتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ رار یوان وارد بازار ر. این رقم دادل ی ی هز رار رلار می شود. نسخه اشاره نسخه نسخه نسخه 1 از مرامر برقی در آمریکا در حدود 113 رار دلار قیمت ردارد.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما