ویاوی: هیچ احتمالی را رد نمی‌کنیم – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812681 |
07 اسفند 1400 ساعت 20:08 |
2,615 زدیدزدید |

0
هاه

رقیب بسیار دشواری داریم

ویاوی ، سرمربی سرمربیان بارسلونا تاکید کرد تیمش تیمشابل بیلبائو در سنن مسامس کار مشکلی خواه داشت.

رش گزارش “ورزش سه” ، ،ارسلونا در هفته یای اخیر خیرلکرد فوق العاده ای در لالیگا و لیگ اروپا و با نتایج پرگل موفق به کسب پیروزی برابر حریفان خود است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.
ویاوی گفت: من فکر نمی کنم رسارسلینو تیم خود خیا خیلی می دهد.
میا عملکرد خودمان را تثبیت کنیم. نسبتا نسبت به تیمی نویهانویه به سن مسمس رفت شرایطیطاوتی وتیاریم. زیازی پیچیده ای خواهد بود و رقیب رقیبار مشکلی پیش روی د ریماریم.

یطایط خیلی خوب است، اما شما باید واقع بین و طاط باشید و با فروتنی و مشامش کار ر. زیازی به بازی پیش رویم رویم رویم هر هرابقه برای یارسلونا یک استال است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.
پیشرفت کرده ایم و ییایی بیشتر ریماریم. نازیکنان با اعتماد به نفس بیشتر در میدان حاضر می و یطایط تیم بهتر،، اما باید این مسئله را در هر بقهابقه ای بتابت بت. 4 پیروز بابل حریفی که رار آماده است، آنها در -0 4-0
شور و آشتیاق زیادی در تیم وجودارد و ما باید با فداکاری به رار خود ادامه مه. او گفت:
درخشش بازیکنان جدید جدیدارسلونا؟ بدون جذب زیکنان جدید به هدف خود نمی رسیم. Find out more about آمریکامیانگ من منا فافلگیر نکرد در Facebook او همیشه گ زنلزن زن بوده است. اما با توپ یی توپ خود را منا شگفت زده کرده نان نیز ازیکنان فوق العاده است.”

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما