ویاوی: تماشای یازی‌های الیگ یگاب‌آور بود :: ورزش سه


خبر خبر: 1810939 |
27 بهمن 1400 ساعت 16:25 |
10,994 زدیدزدید |

7
هاه

دوست داشتم در لیگ یگانان ناشیم

ویاوی هرناندز، سرمربی رسارسا از اینکه تیمش در لیگ قهرمانان حضور ردارد عصبانی است و گفت که شاشای بازیهای دیشب چمپیونزلیگ برایش بسیار سخت بود.

رش رشارش “ورزش سه” ، ،ارسلونا فردا در نوکمپ نان ناپولی دور رفت پلی آف لیگ اروپاست. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

ویاوی سرمربی بارسا در نشست خبری زیازی با ناپولی ی: « ضحاضه است در لیگ اروپا فرصت خوب یای فتح یک مام ماریم. برای ارتباط با ‏تا پایان فصل،‏ همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. بینانیم که در نیانی، یک قهرمانی لیگ قهرمانان را در لالیگا نیز نیمانیمی با قرار گرفتن در تیم تیم تیم تیم نخست به لیگ قهرمانان ن. در ییایی لیگ قهرمانان نیستیم چون در دور به اندازه کافی خوب خوب است. بها به حمایت هوادران نیاز داریم چرا که پواپولی رقیب سرسختی است و سفاسفانه از حیث حیث قرعه خوش نسانس نبودیم. انتخاب می‌دادم به تیم دیگری می‌کردیم.»

انگیزه رسارسا: یاشای بازی‌های دیشب لیگ قهرمانان بسیار سخت بود یا می‌دانیم که با قهرمانی در لیگ اروپا مستقیما به لیگ قهرمانان فصل بعد هیماهیم هیم می‌رویم. این خود انگیزه مناسبی است ».»

100 روز مربیگری رسارسا: « انگار 100 گذشته گذشته است. انواع تجربه‌ها، درگیری با بررسی و مسائل دیگر در این تجربه. گفت: داخل نمی شوم. یای این مهم مهم بسیار رلاش ش. اینجا به‌عنوان مربی و انسان به بهتر شدن‌شده‌ام. از لحاظ سبک بازی در این 100 روز روز و ذخیره شده‌ایم ولی نقاط ضعفی هم ریماریم. از حیث زیازی و نتیجه نتیجه بهتر ایمایم و و حوصله هستیم ».»

نسانس نیانی:«در لالیگا و لیگ اروپا در حال حاضر رقابت هستیم و نسانس داریم. -50ابر براپولی زیازی 50-50 ست ست و رقیبی قدرتمند پیشا پیش رو ریماریم. نسانس هر دو تیم برابر است و ببینیم چهاهد هد. »

درخشش امباپه برابر برال: « رم رمارم از بازیکنان تیم خودم حرف بزنم. در مورد بازیکنان بارسا سوال نه امباپه. »

-الپیاسجی: « در مورد این دو تیم حرفیارم. روزی که برابر رئال و پی‌اس‌جی بازی کنیم، صحبت اهم هم باشد. الان فقط پواپولی. »

هله: « مطمئن هستم که در ادامه مهل به ما کمک هداهد هد. هله هالیست خوبی است یکی از زازیکنانی است که د رم رمارم. او گفت:


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم