ویاوی: باید با دو ختل اختلاف ناپولی یا می‌بردیم :: ورزش ورزش

[ad_1]

خبر خبر: 1811161 |
29 بهمن 1400 ساعت 01:39 |
2,104 زدیدزدید |

0
هاه

ویاوی، سرمربی بارسلونا، پس از تساوی تیمش مقابل ناپولی، کیداکید کرد با بیش از دو برتری برتری می‌رسیدند.

رش گزارش “ورزش سه” ، دو تیم مشب امشب در حالی به ویاوی 1-1 رسیدند که نیمه اول پیوتر یسنکیلیسنکی ایسنکیای ناپولی را فران تورس درنیمه دوم از روی نقطه تیالتی پاسخ داد.
اما و اناری ها در این دیدار آبی های بسیار خوبی را زدندند از هله در درایق پایانی که چهار موقعیت پایانی برای یلزنی وجود دارد.
ویاوی به خبرنگاران گفت: «تنها چیزی که کم شتیماشتیم، تمام کنندگی بود. حتی با بیش از دول اختلاف.
درا در لیگ اروپا ؛ هستیم این زیازی دوستانه نیست اینا براین نتیجه کافی نیست اما من از یشایش تیم ضیاضی ضی.
حیف شد که برتری نان را به دست آورد، از دو تبدیل کنیم. بچه فوتبا فوتبالی شناور ارائه الهادند. تا پایان حمله بتوانیم شیوه شیوه شیوه ای را برای گلزنی امتحان کنیم.
گفت من داخل نمی شوم در فوتبال هم نمی مانید از دستان استفاده ده.

نطورانطور که در مورد نل ناپولی ، ،انون افسایددر مورد در نان بودن بازیکن مسخره است اما ما آن پذیرفتیما پذیرفتیم. نونیانونی که من دوست دارم وارد فوتبال شود، زیازی در زمان مفید است به این ترتیب تمارض وقت کشی از ز می “.”
علی رغم اینکه فران تورس تکل بارسلونا را به ثمر ننداند اما موقعیت های خوبی را از دست داد. وی مورد کردلکرد او و “: “تو را راحت نخواهم گذاشت: به سوی تو خواهم آمد.”
ماوی در مورد دیدار برگشت هم گفت: «حیف شد که با یک برتری برتری به پاپل نمی‌شود.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما