وزارت ارتباطات: تجهیزات راه‌اندازی زی به صورت قسطی به ربرابران فروخته زومیت – زومیت

[ad_1]

رشارش زومیت، امشب (۱۴ بهمن) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماهمه زنده ویزیونیلویزیونی اعلام کرد که تات لازم برای را ه‌اندازی زی فیبرنوری قس قسل اقساط و قرارداد بلند ندانند ۳۶ ماه با کاربران بسته است. ساساس اظهارات عیسی زارع‌پور، در صورتی که این خدمات توسعه خدمات الکترونیکی و انوع خدماتی را که در کشور توسعه می‌دهد هماهم کند، می‌دهد.

رعپورارع‌پور در این برنامه اعلام کرد که دسترسی به شبکه عمومی در اما در خیلی از نسبت های پیشرفته ازطریق اینترنت اینترنتی بتار بیشتر از اینترنت اینترنتی است. به گفته او دلیل آن هم این است که اینترنت اینترنتی هم ختاخت پایدارتری است و هم ارزان‌تر است و هم در اینترنت همراه برای استفاده از گوشی اینترنت اینترنتی است که در حرکت هستند.

ز زارعپور

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگوی ویژه خبری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که اینها هستند که تا پایان دولت سیزدهم ۲۰لیون یون فیبرنوری ایجاد سازند و در جای کشور کاربرا ن پرسرعت پرسرعت پرسرعت. او عا اعلام یک خوش در این زمینه گفت:

اگر هر مرد باید بگویم، مردمه ستستست یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان یان رام ریم ریم ریم ریم ریم رین ریم ریم ریمی رین ریی ردیابی با شترری با استفاده از امکانات ویژه واهبری وزارت ارتباطات می تواند این کار را انجام دهد.

ور وراور او راهاندازی زی یک پروژه س استال است ست اما آن‌ها تلاش می‌کنند که ظرف ۳ا ۴ سال این اینار را انجام دهند و آن را یک رار بزرگ و الی ا ست. او در این گفتار گفت:

همه همهای مختلف باید پای کار بیایند که این رار محقق. یک لایه بودجه ۱۴۰۱ هم‌اخت‌‌هایی برای این پروژه در گرفته شده است. یاد نهضتی شبیه نهضت نهضتازکشی در این زمینه در سراسر کشور هاه بیفتد و همه هه هاه ها پای کار بیایند تا این پروژه ملی انجام شود. ایناده ده درلت ت سیزدهم د ردارد که ایناق ق.

فرمود: فیبرنوری شود که الا دیگر محدودیت برداشته شود. وقتی حرف از می‌زنیم می‌شود حرف از سرعت‌های چند صد صدابیتی حتی حتی گیگی گیگی ست ست دنبا دنبال می‌شود. » رعپورارع‌پور کرد که این کار زمان می‌برد و همه دستگاه‌های پای کار بیایند را انجام می‌دهد.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما