نرخ ارز، دلار ر سکه، طلا و یورو یورو ۱۴۰۰ بهمن

[ad_1]

روآرو- قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در نیمه اول امروز امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ صد نان افزایش به ۲۷ هزار ۴۰۰ ۴۰۰ رسید. قیمت هر اسکناس یورو هم نیمه نیمه اول امروز ۳۱ رار و ۹۰ نان بود که در روزهای گذشته ۱۳۵ ۱۳۵ان افزایش یافته است. هر گرم ایلای ۱۸ عیار هم امروز یک یونلیون یون و هزار تومان ن.

قیمت سکه امامی امروز ۲۵ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲ یونلیون یون و هزار تومان ن. هر قطعه سکه طرح قدیم هم نیمه نیمه اول امروز ۱۱ یونلیون و ۹۵۰ رار تومان به فروش فروش. قیمت سکه گرمی نیمه اول امروز با 30 رار تومان کاهش به دو می یونلیون یون 3 رار 50 تومان به فروش رسید.

قیمت هر گرم یلای عی رار

قیمت هر گرمی ۱۸ عیار در نیمه اول امروز امروز ۲۵ بهمن ماه با پنج رار تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ می یونیون و ۲۱۷ هزار تان رسید.

هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرم گرملای ۱۸ عیار ر هر گرملای ۱۸ ۱۸ار امروز
4 یونلیون و 204 هزار ران 2 یونلیون و 212 نار ران 7 یونلیون و 217 هزار ران

سکه سکه

قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم دوشنبه ۲۵ م ها در نیمه اول امروز به ۱۱ یونلیون و ۹۵۰ رار تومان رسید به نسبت به نرخ روز ر رار کاهش یافته است. هر قطعه سکه امامی هم در نیمه و اول مسابقات امروز ۱۲ یونلیون یون هز رار تومان پول ه. هر سکه گرمی با ۳۰ هزار تومان کاهش به روز دو یونلیون یون ۳۵۰ رار تومان به فروش می رسد.

قیمت انواع سکه شروع ماملات

انواع ع شنبه شنبه یکشنبه یکشنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 ولیون و 100 هزار ران 12 ولیون و 200 هزار ران 12 ولیون و 130 هزار ران
قدیم قدیم 11 ولیون و 850 هزار ران 12 ولیون و 50 هزار تومان 11 ولیون و 950 هزار ران
گرمی گرمی و یونلیون و 350 هزار ران 80 یونلیون و 380 هزار ران و یونلیون و 350 هزار ران

قیمت ارز امروز امروز بهمن بهمن هاه ه

قیمت دلار آمریکا امروز دوشنبه ۲۵ ماه نسبت به نرخ گذشته ۱۰۰ نان افزایش یافت و در زازار آزاد ۲۷ رار و ۴۰۰ نان کارت ه. قیمت یورو هم در نیمه اول امروز امروز ۳۱ رار و ۹۰ نان به فروش رسید. قیمت دلار نسبت به هاه گذشته ۷۵۰ تومان کاهش یافته و هر اسکناس یورو در یس با یک رار و ۱۰۰ نان کاهش قیمت را داشته است.

قیمت ارز رز شروع ماملات

ارز شنبه شنبه یکشنبه یکشنبه قیمت امروز
دلار 26 وار و 830 تومان 27 وار و 300 تومان 27 وار و 400 تومان
یورو 30 وار و 450 نان 30 وار و 955 تومان 31 وار و 90 تومان

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تماس با ما