نان خورشیدی باعث نابودی ۴۰ ماهواره جدید استارلینک اسپیس ایکس یکس – زومیت

[ad_1]

اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. اما تازه‌ترین پرتاب این شرکت را در فوریه (۱۴ بهمن) هدف قرار داد ۴۹ هواهواره‌ای جدید انجام شد، برن برنامه پیش‌رفت.

این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. این یناواره‌ها اکنون در یندایند دوباره به جوّ زمین رار دارند می‌رسند ییایی که دراثر تهدیده با حرارت سوزان نابود خواهند شد.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. این احتمال وجود دارد که طغیان‌های خورشیدی بعدی داد از این مدارهای کوچک زه‌مستقرشده‌ها در نان را از کار انداختند. خورشید چرخه‌ای س ه‌اله‌های رد است که در آن، بین تهالت‌های بیش‌فعال و نوسال نوسان ن. ضرال‌حاضر، خورشید خورشید انرژی افزایش فعالیت خود نقطه‌ی اوجی است که در سال ۲۰۲۵ در یالی پیش‌بینی شده است.

نان خورشیدی اخیر خیراساس استانداردهای خورشید ًاً متوسط ​​بود. هیو لوئیس«متخصص یایای فضایی در دانشگاه ساوث‌همپتون انگلستان به یمزایمز یمز:» معموا معمولاً با رسیدن به یتال خورشید به کثراکثر، همین اتفاق رخ داد.» زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند.

اسپیس ایکس نابودی ۴۰ ماهواره‌ای خود را سه‌شنبه‌شب در پستی گیلاگی اعلام م. این شرکت پس از پرتاب، ماهواره‌ها در مدارهای مدنظرشان در ارتفاع تقریباً ۲۰۹ کیلومتری ومتریاز رها شدند. بخشی از یلیل انتخاب این ارتفاع، جلوگیری از برخورد احتمالی در آینده با سایر ماهواره‌ها بود. زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند. هیچ نظری برای این مقاله وجود ندارد، شما می توانید اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.

کون فالکون ۹ درحال پرتاب باهواره رهای استارلینک

موشک فالکون ۹ ماهواره‌های محکوم به فنا را گذشته از مرکز ییایی کندی در وریدلوریدا پرتاب ب.

در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) و پیش از پرتاب این ماهواره‌ها، نیانی شدید از ذرات بسیار پرانرژی شناسایی شد که با عنوان جرم از تاج خورشیدی شناخته می‌شود. این فوران تقریباً ۲ فوریه (۱۳ بهمن) به زمین رسید و در باب مغناطیسی سیاره ، طوفان ژئومغناطیسی آورد آورد.

نان قوی تر به تات موجود در جوّ زمین انرژی جنبشی اضافه فه. دکتر لوئیس گفت درنتیجه این اتفاق جوّ جوّ به‌نوعی پف می‌کندا منبسط می‌شود. این افزایش فزاکم جوّ را به‌دنبال دارد که خود نیروی پسا (درگ)، در حال حرکت آن را ازجمله ماهواره‌ها را افزایش می‌دهد. اینا رها اندازه‌های جرارهای اجرام را کوچک می‌کند می‌کند اتفاقی که می‌شود می‌شود اجرام به جوّ غ یظلیظ و یینیایینی نزدیکتر شوند و در آن بسوزند.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. درنتیجه‌ای این اتفاق، 40 ماهواره از ز 49 هواهواره درنهایت یتلیم نیروهای گرانش و رار نابودی بودی.

الهه های مرتبط:

درحال‌حاضر، ۱۱،۹۱۵ ۹۱۵اهواره‌ای استارلینک در رار د دارد. به‌گفته‌ای به‌گفته‌ای جاناتان ناول، ره‌شناره‌شناس در مرکز اخترفیزیک خترفیزیکاروارد-اسمیتسونین، از نظر اسپیس ایکس ازدست‌دادن ۴۰ هواهواره‌های بزرگی به شمار می‌آیند. این حال، دکتر لوئیس می‌گوید، اگر هزینه‌های پرتابی را به‌حساب آوریم بپردازید، صد میلیون دلار برای ایکس اسپیس است.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. ملی اقیانوسی و جوّی جوّیا طوفان‌های ژئومغناطیسی را در اداره‌ای از جزئی تا رتبه‌بندی شدید می‌کند. اگر می خواهید از درهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید، باید از شر بهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید.

اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است آشنا شوید. لامانتا لاولربه‌نوعی ره‌شناره‌شناس در دانشگاه‌ها در نانادا به یمزایمز یمز: «شگفت‌زده شگفت‌زده هستم. واقعاً بها به این ینله فکر کنم؟» نتظاول نیز بی‌اطلاعی اسپیس ایکس یکسا تعجب‌آور نداند و می‌گوید: «انتظار می‌آورد که آن‌ها برای این حادثه آماده می‌شوند».

رمارمانند ماهواره یای استارلینک در نان ن

ریاری از زهواره‌های مأموریت استارلینک ۲۴ که در هاه می‌آید از گذرگاه‌های تریش عبور می‌کند.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را در مورد چگونگی خلاص شدن از شر آکنه بررسی کنید.

چهاهواره‌های ازکارافتاده به‌جای باقی مانده‌اند در رار نزدیک زمین، هراهراً به‌سرعت ردارد جوّ، اتفاق خوبی است. هیچ خطری یای ساکنان روی زمین ایجاد نمی‌کنند و از نظر ایمنی، اما دقیقاً طبق انتظار عمل کرد. وئیس لوئیس ویس: «ماهواره‌ها از رار خارج شدند و و دیگری در»».

چندین باهواره‌ها در مدارهای یالاتر می‌کنند و نمی‌توانند از خطرات ناشی از انبساط جوّ در امان بمانند. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

به‌گفته‌ی دکتر لوئیس، همان‌طورکه خورشید فعال‌تر می‌شود، مقدار فزاینده‌ای پرتو بنفش‌بنفش شدید آزاد می‌کند که در جوّ ما می‌شود می‌شود. این جوّ به‌طور چشمگیر منبسط شد درنتیجه انتظار می‌رود تراکم جوّی تا 10 یا 100 برابر افزایش می‌یابد.

آریاسان مهم استارلینک و دیگر یای ماهواره‌ای هستند این یکی از مهمترین کارهایی است که می توانید برای کمک به عزیزان خود انجام دهید. وئیس لوئیس وئیس «: «مرگ این نهان‌واره‌ها برای اسپیس ایکس». آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، به کندلکردن می دهد.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما