موویچ موویچاموویچ از مدیریت مدیریت سیلسی سیاره‌گیری رهگیری – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812705 |
07 اسفند 1400 ساعت 23:05 |
26,821 زدیدزدید |

5
هاه

تات جنگ روسیه روسیهامن روپان اروپا را گرفت

رومن موویچاموویچ مالک روس شگاشگاه چلسی از مدیریت چلسی سیاره ره کرد اما همچنان مالکیت این تیم را برعهده خواهد داشت.

رش رشارش «ورزش سه»، جنگ جنگ بین و کشور، منامن منلسی را گرفت. نطورانطور که از چند روز پیش نیز حدس و نان هایی مبنی بر احتمال کناره گیری رومن موویچاموویچ مالک میلیاردر روسی از مدیریت آبی یای لندن شنیده می شد، مشب امشب اقاق به دل رسمی.

پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بود که رومناموویچ و چلسی به مالک روس اورتون در نونانون توجهات قرار ر. کریس یایانت، عضو حزب رگرارگر بریتانیا در این خصوص اعلام کرد، اموال آبراموویچ در نیانیا از جمله باشگاه چلسی، درهادره شود.

رومن موویچاموویچ مالک چلسی و ولیشر یشرانوف، باشگاه مدام‌دار اورتون ورتون به شدت زیر زیر در کریسایانت نت. یایانت به تازگی اعلام کرده موویچاموویچ، عثمانوف و ایرایر روس‌هایی که یای درجه یکانیا را دارند باید به شکلی واضح اقدام‌های دولت ولادیمیر رتش جماعت میا باشند. در غیر این صورت یعنی آن‌ها حامی پوتین هستند و تحریم‌های سنگینی هستند.

الا امشب مالک روس روسلسی با انتشار غیرمنتظره یک نیهانیه، خبر داد که از مدیریت چلسی کناره گیری کرده و را به متولیان ناد خیریه چلسی سپرده است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

در نیهانیه آبراموویچ آمده است: در بیست یالی که مالکیت چلسی را برعهده شتماشتم، همیشه در دمادم باشگاه می دیدم تمینا مطمئن می شوم که بتوانم موفقیت موفقیت موفقیت را پیدا کنم. در عین حال، نقش مثبتی آفرینی نیز در معهامعه معهریم.

مالک روس سیلسی در بند یایانی این ینانیه نوشته است: من همیشه شملاشم را کرده ام تا بهترین تات را از صمیم قلب برای باشگاه ه. نان نیز به این رویه یبندایبند هستم و همین د یلیل، امروز به این ین رسیدم که داد خیریه سیلسی سی ست است و به آنها اعتماد دارم که از باشگاه مراقبت نظ رت رت. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

این نیهانیه آبراموویچ موویچاث شوک به هواداران چلسی شده است. گفت: داخل نمی شوم.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما