مشترک مشترک: امروز می‌خواهند در ۴۵ دقیقه برای تصمیم گیری تصمیم گیری کنند

[ad_1]

نوری در صحن نیلنی امروز امروز به جلسه ریاری کمیسیون مشترک مشترک صی نتانت اعتراض ض. 451 عکس و ویدیو جدید وجود دارد که برای 451 سال و بیشتر ایجاد شده است.

غ مرضلامرضا نوری »، عضو کمیسیون کمیسیون طرح طرح نتانت در جلسه سهلنی نوبت صبح امروز مروز جری نان بررسی جزئیات بودجه 1401 درخواست تذکر داد و ستنا به« «« ده «ده ده ده ده ده ده ده ده» بودجه در سلس. س و و لایحه‌ای نمی‌اند در دستور رار قرار گیرد.»

ش شا اشاره به طرح نتانت از فضای مجازی اظهار نظر بر اساس مصوبه سلس بررسی طرح نت به کمیسیون مشترک گذا شده است که تات آن به عنوان تات صحن علی تلقی قی:

گفت: من اول و آخر و زنده هستم. عرض عرض عرض 45 دقیقه یای طرحی با این مهم جمع آوری شده و گرفتن ».»

کمیسیون طرح نتانت

در تا به این نکته که بر اساس آیین نامه مهامه مجلس باید جلسات مجلس درا در نان بررسی بودجه تشکیل شود، ا: م درا در زمان بررسی فرصت نمی کنیم در نت در ندهانده مطالعه کنیم حتی نیمانیم راجع به چیزی ست ست ست. .

این عضو مشترک مشترک از زور رئیس جمهور سلس سست که طبق آیین مهمه دستور جلسه ریاری سه مشترک بعد از موکو موکول شود.

گفتنی است پس از ارائه فرصت مجدد مجدد به پژوهش‌های مجلس جهت اعلام نظر رهاره طرح صیانت، هنوز سه‌لسه ولنی از سوی اعضای کمیسیون مشترک سه رار نشده است. 1 اعضا نوری پیش از این اعلام کرده بودند توجه به درگیری سلس درباره لای بودجه، بررسی طرح نتانت به سال 1401 موکول خواهد هد.

یکلایه رئیس کمیسیون مشترک از عدم برگزاری ریلسات

اما پس از اینارات، «رضا تقی‌پور»، رئیس کمیسیون تذکری تذکریاهی در صحن نیلنی مجلس، اظهار داشت که از ابتدای تشکیل کمیسیون مشترک، طرح نتانت با عده عده‌ای یا عده‌ای عده‌ای انجام دهند:

«متاسفم از اینکه برخی از همکاران به وظایف خود عمل نمی کنند و به حقوق حقوقی یندگی خود آشنا می شوند. از زمان تشکیل کمیسیون مشترک یای بررسی طرح نت از حقوق ربراربران در یای مجازی با کارشکنی‌های موجود روبه‌رو ایمایم. یا زان انجام دادند از جلسات کمسیون نشدند. »

او گفت: در کجای آیین‌نامه گفته شده است که در جلسه نشستی در نان بررسی بودجه می‌شود؟ »

یندهاینده مردم تهران در سلس اعتقاد دارد این دیکتاتوری مدرن است که یک نفر تصمیم می گیرد جلسات هداهد را تعطیا لل کند:

«جلسه کمیسیون مشترک ارائه گزارش رش مردم به خصوص کارکردهای کارگروه است. ناخوشایند، میخوایم، اطلاع رسانی کنیم که در جلسه ای که نستیدانستید جلسه را با غیبت تعطیل کنید از سایرین وارد شده اما به نتیجه هیداهید هید. از همه راران دعوت در سهلسه سه حضور پیدا کنند. »

به نظر می‌رسد با وجود عدم اطلاع‌رسانی درباره برگزاری نشست مشترک، یندگایندگان امروز جلسه‌ای را برای بررسی طرح نتانت تشکیل‌دهنده.

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما