مرجع قوه قضائیه خواستار شفاف سازی حوزه رمزارزها توسط نکانک مرکزی مرکزی

[ad_1]

و چون این را گفت، در خلسه فرو رفت.

«ذبیح الله خدایان» در نشست خبری خبری قوهیه، با اشاره به اینکه برخی از افراد در در زارزفعا فعالیت‌هایی دارند، بر عدم فیتافیت و کاک بودن این زازار تاکید کرد گفت: از طرفی برداری در این هم افزایش پیدا کرده است. »

به گفته ییاییان پرونده‌هایی درباره کلاهبرداری در نان زارزهما هم در قوه ایهائیه باز است.

او با اشاره به تعداد ن زارزدرا در کشور تعیین یفلیف نشده، گفت: «

به گفته او بانک مرکزی و دیگر متولیان امر باید در استای شفافیت این ین به زودی ماماندهی یا ممنوعیت رهاره آن را شفاف سازی زی.

ایه قوه ئیهائیه: امکان گذشت ساده از رزهارزها نیست

خدایان با اشاره به اینکه اینکه زارزگفت: داخل نمی شوم. همن برخی به عنوان یک رجیارجی با آن آرزوی کشور هما هم ر بها به نشناخته اند. »

ایناظه ر رئیس قوه ئیهائیه در شرایطی مطرح می شود که، قوه ئیهائیه نیز در یای ابتدایی بهمن ماه نسبت به لزوم فساف سازی حوزه رمزارزها به بانک مرکزی هشدار داده شده است.

محسنی اژه‌ای، در سه‌لسه‌های عالی قوه قضائیه با اشاره به تیاتی که ممکن است از حیاحیه باشد. زارزدرا در آینده رارایی‌های مردم را تهدید بر دولت ت ت گفت:

پیش از این نیز نل کشور اعلام کرده «:« هله زارزتبدیا به در معهمی تبدیل می‌شود و از مردم بدون قباقب می‌شود. »ستا من از مردم این است که زمانی که موضوع رزار از منظر نونانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این است».

سکوت رگولاتوری، استمرار پیگیری قوه ئیهائیه

پلیس فتا در چندماه گذشته به طور مکرر وضعیت زازار زارزرشدای هشدارهایی داده بود که هم همگی اعلام کردند دوباره رشد ۷ برابری کلاهبرداری در این حوزه توجه کاربران را خود ج بلب ب. از طرفی در پی انتشار این اخبار و ورود ورود کلاهبرداری به قوه ئیهائیه شاهد پیگیری مکر قض ئیهائیه نسبت به توریلاتوری هرچه سریعتر رزهارزها هستیم.

نکته بابل توجه در این آن آن است که قوه ئیهائیه در هیچ موردی به طور مستقیم به طور مستقیم ممنوعیت ندارد و می‌رسد می‌رسد می‌رسد همیت پذیرفته‌شده‌های پذیرفته‌شده پذیرفته‌شده پذیرفته شده است. این درالی است که نکانک مرکزی همچنان درمقابل این کنشیاکنشی ندارد و صرفاً موضوعی را بیان می کند که حوزه دیجیتال از طرف این راد بوده است.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینفلوکستین 20Buyکپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستHome Appliancesسایت معتبرDigital currency