‌محمدیلمحمدی: 20 بازیکن خواستم اما هیچ مام را نخریدند – سه سه


خبر خبر: 1812816 |
08 اسفند 1400 ساعت 15:34 |
7,224 زدیدزدید |

7
هاه

جم شگاشگاه وضعیت گفتم وضعیت جامجم ازبک را موشکافانه بررسی بررسی

‌محمد‌محمدی از داوران درخواست کرد که با شجاعت بیشتر سوت بزنند و ثیراثیر نیمکتها را قرار دهند.

رش گزارش “ورزش سه”، یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست پیش از بازی با مس نان حضور فتافت مورد مورد این ینازی گفت: از زیهازی های آینده را باید ید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

او مورد تیم اظهار کرد: آنها جزو تیمهای خوب لیگ برتر هستند و یجیایجی هستند که نان می‌دهند که تیم خوب و کیفیتی هستند که رار را برایمان سخت خواهند داشت. یاد به یک توجه کنیم و نان سه امتیاز زاشد. شلاش و تلاش می‌تواند به ما کمک کند و انشالله فردا سه امتیاز خانگی را انجام دهیم و از این سه امتیاز استفاده کنیم. خیلی تلاش کنیم و بجنگیم و و و امیدوارم بازی خوبی را انجام دهیم و بگیریم زمین را ترک کنیم.

سرمربی یسلیس در تغییر تقویم وا و لیگ قهرمانان توضیح داد: این چیزی است که همه راندارند و باتوجه به کیفیت بالای مسابقات، این روند صعودی و اعتبار بیشتر باشگاه ها و بازیکنان وباعث می شود می شود. گفت: داخل نمی شوم.

یحیی رهاره مسابقات ازبک زبکلیس و وار نامطلوبش اظهار داشت: فکر نکنم رار بدی داشته باشد و در صورت زیکنازیک جوانی است به تیم تیمی ازبکستان هم شده است. ییایی که داشتیم گرفتنشان سخت سخت اینکه اینکه این مسائل مالی را روی دست شگاشگاه می‌ذاشت. برخی را هم می‌شد جذب کنیم اما این اتفاق رخ نگل انگاری ری و بیشتر به طراطر مشکل مالی باشگاه بود که یلیل اصلی صاکامی در خرید احتمالی شد. گفت: داخل نمی شوم.

وی افزود: اما در شرایطی که حالا هستیم، باید تیم را تقویت کنیم. نیازیکنانی که بیرون، یا تیم برتراند یا کیفیت خوبی رندارند و بدون بدون و شش ششاه بازی زی. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم. مجبور به باتوجه به با زیکنازیکنان، یک ب زیکنازیکن جذب جذب. یداید شرایط مالی باشگاه را در نظر نظر به این در این مرحله رسیدنیم زیکنازیکن کنیم.

سرمربی دربا درباره ماجرای سربازی و صحبت‌های مدیران پرسپولیس و استقلال علیه اتحاد نان ن: باشگاه ما که اصلا وارد این ینائل نشد. ری داداری ارتباطی به باشگاه ندارد و از طرف شگاشگاه، سرمربی و زیکنازیکنان هیچ اظهارنظری پیدا نمی‌کنید. نسبتا نسبت به این موضع گیری موضع گیری موضع گیری و نان انقدر مشکل داریم که نان باید روی کار خودمان باشد. این نسبت به سایر تیمها چه اتفاقی رخ می دهد می دهد، توجه ما نمی شود. سعی کنید سعی کنید مام توجه داشته باشید و نان روی کار خودمان باشد و ما این کار را انجام دهیم که فکر کنم درست هم هم باشد.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم: اگر این اتفاق چند سال پیش رخ داد، این ینلات دیگر وجود شتاشت. در مجموع این موضوع و ریاری که انجام خواهد شد، به نفع شگاشگاه است که بخش دیادی از مشکلات مالی باشگاه را حل خواهد کرد.

رهاره آماده حامد لک توضیح داد: برای هر بازیکنی به نظرم یک نان افتی وجود ردارد و یک نان ن. اگر می خواهید از شر جای آکنه خلاص شوید، جای آکنه را از بین ببرید و جای آکنه را از بین ببرید. خرهالاخره در تیم تیملیس یسازی زی میکنی، حق است. من از انتظار زیاد استقبال کرده و میکنم. همه ما باید نسبت به انتظارات بیشتر تلاش کنیم و این کاری را انجام دهیم که یک و وازیکن باید انجام دهیم.

برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. ریدارید من دقیق این صحبت را بخوانم و زیاد اطلاعی در مورد یای ندارم. نمانم او ولسوز باشگاه ه و هست یکی یکی از ازای پرسپولیس است و به ایشایش توجه صیاصی داریم. یاید حرفهای او را بخوانم و خبر ندارم که چه گفته است. ایشان از زن باشگاه ما بوده و هست.

رئیس یسلیس در پاسخ به این سوال که جذب بازیکن در گرو دگیاد او در تمرین است یا خیر خیر من شداشد ، همکاری را ادامه می دهم.

گل‌محمدی درباره اینکه آیا به رنگ رنگ حس سیتاسیت دارد،،: همه رنگ‌های رنگ استاست.

اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، باید آن را برای خودتان آسان کنید. بحث داوری هست من از داوران می‌خواهم در این هفته‌ها با شجاعت بیشتر سوت بزنند و این می‌تواند خیلی به وراوران کند. امیدوارم در ادامه راه موفق و شرایطی که برایشان وجود داشته باشد بسیار مشکل است بدون وی ای و کمک وراور پشت زهازه. من دادم از کمک وراوران پشت دروازه استفاده کنند و این کمک خوبی به وراوران ن. انشالله قضاوت‌های خوب باشیم و تحت تأثیر نیمکتها قرار بگیریم. نهاسفانه به خاطر نبود تماشاچی، تیمها یاد کردند که نفرات نفرات روی نیمکت سکو سکو وغلوغ وغاری و میگیرند میگیرند. نهاسفانه، داوران تحت تاثیر این ینائل قرار ر. از وراوران می‌خواهم با شجاعت و دوندگی دوندگیلا، کیفیت اوریاوری ایران را نشان ن.

و در یایان راجع به دو قطبی یسلیس و استقلال در لیگ عنوان ن من: ای زیادی مانده و تنها چیزی که مهم است، زیازی ما در هفته یایانی است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم