متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

این دانشگاه به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاهی در حد امکانات موجود به دانشجویان غیر بومی دوره های روزانه بر مبنای امتیاز اولویت خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه هیچ گونه امکانات خوابگاهی برای واگذاری به دانشجویان متاهل دوره روزانه ندارد. روزنامه هفت صبح: خبراز طریق سایت اینترنتی زیر کلیک کنید – ایجاد تسهیلات برای ازدواج با دختران روس، دروغ سیزده یا اول آوریل بود اما بررسی مانشان می دهد بهترین کشورها برای ازدواج پسران ایرانی، روسیه و کشورهای اروپای شرقی است. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید. پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهلدرصد(40%) باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظهای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران صفادشت

از سال ۶۶-۶۵، دفتر امور مدارس عالی، به موازات اجرای دورههای کاردانی ناپیوسته، اقدام به تربیت دبیر فنی در سطح کارشناسی ناپیوسته توسط برخی از آموزشکدهها (انستیتوهای تکنولوژی) نمود و در سال تحصیلی ۷۵-۷۴ و به دنبال تصویب و اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، دوره ۲ ساله کاردانی پیوسته در رشته های فنی و حرفه ای در کلیه آموزشکدههای فنی وحرفه ای کشور به اجرا درآمد. د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامتمحور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعهیافته ارتقاء دهد. تبصره- آییننامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأتوزیران میرسد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. 1- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بینالملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. 1- قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید. ب- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامههای خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد. ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتآفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

آموزشکده کشاورزی پسران دماوند

ب- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند. الف- شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بینالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره(11) و (12) و (13) را اجرائی نمایند. در سال ۱۳۴۴ انستیتوهای تکنولوژی براساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سابق) با اساسنامهای مشخص و به منظور تربیت تکنیسین فنی با مدرک کاردانی تاسیس شدند. پ- در ماده(51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه سایت خبری میگردد. اما در پی مرگ او تمامی روستاهای فوق توسط خواهرش به دربار رضا خانی واگذار شد. تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمیگیرد. تبصره- آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بهترین سایت خبری

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با دانشگاه امیرکبیر وب سایت خود باشید.

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما