سیلسی 0 (10) – لیورپول 0 (11) ؛ لندن رنگ رنگ شد – ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812898 |
08 اسفند 1400 ساعت 22:58 |
4,886 زدیدزدید |

0
هاه

To connect with رار تماشایی،، سیلسی سیا در تات پنالتی شکست داد و فاتح تحام اتحادیه دیه.

رشارش “ورزش سه”، در دیداری که دو تیم یای یا گلزنی فراوانی را از دست میدادند در ایتایت کپا آریزابالاگا پنالتی دوازدهم چلسی را بیرون یورپو یورپو یورپو.
دقیقهلسی بازی را بهتر آغاز کرد و در دران ن 6 و روی ارسال عرضی و دقیق رار آسپلیکوئتا فرصتی برای اشتاشت به گل اول دست پیدا کرد، اما کریستین پو توپ ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف است.
یقیایقی بعد از ترنت الکساندر آرنولد از راست ارسال بسیار خوبی روی زهازه چلسی داشت، اما ضربه سر دیوادیو مانه بدون مدافع یارگیر نبود و وا استلاف قا با توجهی توجهی ز.

دقیقه دقیقه 29 لیورپول بهترین امکان برای گلزنی زنیا از دست داد. ضربه زمینی نبی زا از پشت محوطها رار ادوارد مندی هاه شد و در نداند سادیو مانه در دوقدمی زهازه ظاهر توپ تبدیا را تبدیل به کندل کند و نان چلسی با عکس العما فوق العمل ی.
دقیقه در 40 این اینار آسپلیکوئتا بود که از محیط نسانس خود را برای امتحان کرد، اما ضربه به گل دقیق نبود و از کنار دروازه بیرون بیرون رفت. . . .

سیل سی نیمه دوما هجومی آغاز شد و در همان لحظه ابتدایی میسون مونت در موقعیتی موقعیتی تک رار گرفته و می نستانست گل اول را به ثمر نداند، اما ضربه به زمینی زیکن به.

یقی یقی روی روی رویاس اشتباه مندی بود که ایتایت محمد صلاح ح موقعیتی به تک رار گرفت و صاصله ای تا زدن گل لیورپول نداشت، اما دروا سیا سیا سیا سیا سیا سیا.

برای ارتباط با ‏67‏ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. بعدایقی بعد از لوییس دیاز از چپ چپ نفوذ نفوذ در موقعیت رار خوبی یای بازازه چلسی، اما ضربه محکم او از زاویه ای با واکنش مندی هاه شد.
دقیقه 90 و روی ارسال کرنر از سمت راست که فن یکایک تا آستانه گلزنی پیش ، ، اما ضربه سر او با واکنش تماشایی مندی هاه شد. و نیهانیه های پایانی ضربه لوکاکو از درون روی روی رس ارسال آلونسو با کنشاکنش کلهر هراه و 90 دقیقه جذاب با تساوی بدون گل به پایان رسید.

یق یقائق ابتدایی اوقات فراغت بود که روملو لوکاکو موفق شد زهازه لیورپول را باز کند، اما این گل با تصمیم مشکوک د وراور مردود اعلام م. در یقایق ابتدایی نیمه دوم این اتفاق تکرار شد و این اینار گل کای هاورتز به تلت قرار داشتن این بازیکن در آمدید رد شد. من مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چه کاری انجام دهم. در ادامه اتفاق رخ داد و بازی به ضربات تالتی کشیده کشیده.
تات پنالتی:
می نلرنر: گل شد
رکوسارکوس رکوسلونسو: گل شد
بینیوابینیو: شدل شد
ولو لوکاکو: شدل شد
فن یکایک: شدل شد
یای هاورتز: شدل شد
دلد: گل شد
جیمز جیمز: گل شد
محمد حلاح: گل شد
جورجینیو: گل شد
ژوت :ا: شد شد
رودیگر رودیگر: گل شد
دیووک اوریگی: شدل شد
انگولو وانته: شدل شد
اندرو رابرستون: شدل شد
ورنر ورنر: گل شد
رویاروی الیوت: گل شد
گواگو گولوا: گل شد
ابراهیما کوناته: شد شد
چالوبا: شدل شد
کلهر: گل شد
آریزا آریزابالاگا: به بیرون رفت

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما