سقوط کاسیمیرو سیمیرو شروع ها در مورد ستاره برزیلی – سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812827 |
08 اسفند 1400 ساعت 16:50 |
10,831 زدیدزدید |

0
هاه

رشارش:

ز س ،ال ، نگرانی ها نسبت به یطایط کاسیمیرو در رئال مادرید بیشتر شده است.

رش رشارش “ورزش سه” ، سیمیرواسیمیرو هافبک دفاعی ثابت رئال مادرید در مام سال های اخیر بوده است. ا 2015 سال 2015 که او پس از یک فصل حضور قرضی در رأس بال بازگشت تا به امروز، جایگاه سیمیرو ه در رئال را از دست ده ده است. بنیتسافا بنیتس، زیدان، لن لوپتگی، نتیانتی سولاری و کارلو آنچلوتی هرگز اعتماد خود را به رهاره برزیلی را از دست می دهند.

او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

گفت: من خدای اسرائیل هستم و خدای اسرائیل خدای اسرائیل است. یگال هر دو حریف را برد و به خود در لالیگا حاشیه امنیت بیشتر بخشید.

سیمیرو زیازی دیشب برابر رایو، کاسیمیرو 70 دقیقه در نان بود پس از یک صحنه که زیکنازیکن حریف را به‌شدت کرد، از سوی رارلتو عوض شد. سیمیرواسیمیرو می شود در آن صحنه اخراج یلی ی رتارت زرد گرفت تا از بیم اخراج، یلی ی تعویض شود.

در مدت زمان حضور سیمیرواسیمیرو، او یکی از ضعیف ترین یشایش یشای خود را ارائه داد.

یاره برزیلی 14 بار توپ را از دست داد و از این ین وکا لوکا مدریچ ، آسنسیو آسنسیو و بیش از او توپ از دست دندانند. 20 عکس و فیلم جدید از این سایت.

سیمیرواسیمیرو 12 پاس اشتباه هم شتاشت و در واقع از ز 5 پاس او یکی اشتباه ه. سیمیرواسیمیرو یک گل هم زد که به بهلیل افساید مردود اعلام م. او در جریان بازی نیز فقط دو توپگیری موفق شد که برای یک هافبک دفاعی آمار ضعیفی می شود. ازابتد یل انتقاداتی به کاسیمیرو وارد شد را این ینازی های متوسط ​​ارائه کرد، شرایط برای او در ادامه بدتر خو هداهد. ریاری معتقدند قطعا باید فصل را در پست پست او یک بازیکن بزرگ و کیفیت به خدمت بگذرانند.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما