رواناوارو: مقصد مام لیگ یکی از این ین ست است


خبر خبر: 1808356/52

نان: 23:10
1400/11/13

دیدازدید: 4,317

برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

او گفت: این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

اناوارو رو دراحبه ای یامون مون آینده گفت “:”گفت: داخل نمی شوم. هیاهی اوقات مردم فکر می کنند می کنند تجربه در اروپا را ندارم و آنا نمی شناسم اما اینال است. من می دانم در این باشگاه ها و رختکن چه می گذرد. من افتخار می‌کنم که اورتون و واتفورد نیز به دنبال آن با من بودند و از این قدردانی می‌کنند.»

کاناوارو در ادامه مه: “می دانم که اکنون جایی برای اشتباه وجود ندارد، باید یک باشگاه مناسب را انتخاب کنم؛ یک باشگاه در انگلیس، ایتالیا یا اسپانیا.” گفت: داخل نمی شوم.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. او در این باره ره: “یکی از زنم با من تماس گرفت و از من پرسید که به سیلسی سی روم و نستم نستم که آنها علاقه‌مند هستند اما در نهایت به مادرید نقل مکان کردم و در آنجا کا.”

به هر حال، این گذشته است. الان مربی هستم و شقاشق شق. اما الان 14 ساعت در روز رار می کنم و قعاقعا تشنه این است که مربی خوبی شما هستم. این من من است.»


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم