دیگر جزوه 10 شرکت ز زا از نظر ارزش رزشازار نیست | تواتو

[ad_1]

تغییر نام فیسبوک به هما هم ظاهرا آشکارا دردی از این کندا کند و نان شاهد کاهش قیمت سهام این نیانی نی باشد. در ادامه کاهش قیمت سهام ما، حالا ارزش زازار آن 565.4 میلیارد ردلار جزوه و دیگر جزوه شرکت 10 شرکت شرکت دنیا به حساب ب.

رم به هفته پیش بود گزارش مالی‌اش شای فصل چهارم 2021 را منتشر کرد و از درآمد یین‌ترایین‌تر از ارشارش خبر داد. 18 روش مختلف برای خلاص شدن از شر جای جوش وجود دارد. .4 دو موضوع دست به هم می دهد تا در روز مام متا کاهش 26.4 درصدی تجربه تجربه کند و ارزش بازار این شرکت در بازار به نزدیک باشد. 230 میلیارد ردلار بداهش. این کاهش قیمت، ضربه 30 میلیارد ردلاری به ثروت ماملش ش کربرگارک زاکربرگ زد زد.

.ا

دیگرا در جمع جمع 10 شرکت باارزش رزشا نیست

اگر سوالی دارید، لطفاً با شماره 13 درصد دیگر با من تماس بگیرید. الا بر اساس رتبه‌بندی ومبرگلومبرگ، جزوه 10 شرکت باارزش رزشا نیست و رزشا ارزش بازار 565.4 میلیارد دلاری دیگر در رتبه زده شده به می‌خورد می‌خورد. 21 نیست نیدانید همین چند هاه پیش در درامبر 2021 ، ارزش رزشام این کمپانی نی و به ششمین ششمینانی باارزش رزشا شد. اما حالا متا زیادی دیا آن روز ردارد. در تصویر زیر هشاهش 4.08 درصدی ارزش رزشام متا در یک روز را مشاهده کنید.

قیمت سهام متا

در تصویر زیر هم می‌توانید ارزش سهام را در یک زمان گذشته مشاهده کنید 34.71 درصد فتهاهش هشافته است. 8 8 قیمت مام این شرکت یک هاه پیش برابر با 318.15 دلار بود، اما حالا با قیمت 207.71 دلار پول ه.

قیمت سهام متا

طبق انتظار در رتبه‌بندی ومبرگلومبرگ ومبرگ اپل در رتبه اول خودنمایی یی. ارزش رزشازار این اینانی حالا به 2.8 تریلیون یونلار می‌رسد. در رتبه دوم غول نرم افزار دنیا ، فتایکروسافت رزشا ارزش بازار 2.2 تریلیون یونلار می خورد چشم می خورد. اما متا جایگاهش را به یک شرکت چینی، تنسنتاده و حالا دهمین نیانی باارزش دنیاست. TSMC قر ر نهم هم رد MCcar رارد. در تصویر زیر زیراارزش‌ترین شرکت جهان را می‌بینید.

TSMC بر و برا بر 589.8 و 600.3 میلیارد دلار است که قابل توجه رزشا و رزشازار متا هستند. انتظار می‌رود این فاصله در آینده بیشتر هم شود که شرکت تحت مدیریت رکارک زاکربرگ زیاد به رشارش رشالی‌اش برای فصل اول 2022 نیست. تات حریم خصوصی ضربه سنگین به رار تبلیغات این فیلم و متورس هم هزینه‌های زیادی روی دستش است.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینفلوکستین 20Buyکپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستHome Appliancesسایت معتبرDigital currency