دقیادقی: بازی با لباس قرمز عثاعث شد بخورم بخورم :: ورزش سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812560 |
06 اسفند 1400 ساعت 22:51 |
26,612 زدیدزدید |

2
هاه

ایمان صادقی، دروازه‌بان فجر فجر می‌گوید مام تلاشش را می‌کند تیم م یلی دعوت شود؛ او در رنگ رنگ لباسش شابل استقلال توضیح داد.

او گفت: یطایط و عملکرد فرد من خوب بود یال بازی تیمی است و اگر بخواهیم نتیجه بگیریم و امتیاز زمین را بسازیم یداید همه خوب زیازی کنند. من من وا تلاش‌مان را اما روز ما نبود و استقلال خیلی بزیازی زی. درا در نیمه اول بد زیازی را اما شانس آوردیم که زیکنازیکنان استقلال از موقعیت هایشان استفاده کنند و در نیمه دوم گ گل ؛ خوردیم. همین شد که نیمه دوم زاز گل دریافت کرد ولی یانستیم بهتر از اینها باشند اما روز نبودا نبود.

اواد مهاد: استقلال‌هایی داشت و بالاخره ما هم می‌دانیم من منلاشم را می‌کنم آقای اسکوچیچ سکوچیچا ببیند. درست است که در جایگاه تیمی ما شرایط مناسبی وجود ندارد، اما گل خورده تیم ما نشان می‌دهد که شلاش می‌کنیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

دقیادقی درباره دعوت محمدرضا اخباری در آخرین اردوی تیم یلی و اینکه اینکهانس خود یای دعوت چقدر نداند گفت: محمدرضا دوست من است و کردشلش کردش استلست ست. هر تیمی نتیجه نگرفتند اما آمادگی بالاتر ییاشت. من همه زی‌هازی‌ها را بازی کردم و ریلری نبوده که ریا به اینجا می‌آید تمام بازی‌ها را بازی کرده و اشتباه فرد را کرده است فصلی که گل نمی‌شود که ییل باشد. همه زیکنازیکنان اشتباهات فردی و شتب اشتباهی که باعث صددرصد صددرصد شد اما خداراشکر برای این موضوع نبوده و شلاش کردم بهترین کردل را دا با شم نظر نظر نظر نظر نظر می‌کنم تا به تیم تیمی ی دعوت. ستقلکرد من بابل استقلال مثل بازی‌های گذشته، طبق تیاتیا که یت‌هایت‌ها مشخص می‌شوند و راشکر عملکرد خوبی هستند.

ایمان صادقی درباره اهدافش افزود: و فصل فصل فصل هدف‌گذاری کردم عما عملکردم هر زیازی بهتر است از بازی‌ها تا بتوانیم به تیم یلی دعوت شوم اما سرمربی ص و درو زه‌بازه‌با نا س من مطمئن هستم با عملکردی که رمارم سعی می کنم می کنم یا شوم هدفم این است که نمانم و ادامه دار باشد تا بتوانم کنم. عما عملکرد و نتایج هم هم رار مهم است. امیدوارم تیمی نتایج خوبی بگیریم بگیریم و فجر را در لیگ برتر درجه ریماریم تا از نظر فردی هم نمانم به اهدافم فم.

نان تیم فجر سیاسی درباره اذیت‌کننده‌ترین ذیت‌کننده‌ترین استقلال بیان کرد: امیرحسین حسین‌زاده عملکرد خوبی یابل ما داشت. او زیبایکن با استعداد و جوان است. ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و ما قدرت تغییر جهان را داریم.

دقیادقی که در یسلیس یسا حضور داشت درباره لباسی که استقلال پوشیده بود و شیه‌ساشیه‌ساز شد نان کرد: اگر از او بپرسید من زل از زازی به ایشان زنگ زدم. از او و چه می‌پوشی می‌پوشی گفت مشکی و گفتم پس سفید می‌پوشم می‌پوشم حتی روز قبل بازی سفید می‌پوشم یا برای اینکه مشکلی از رنگ قرمز را سرپرست ما نسبت به زیازی قبل گفته بود. زیازی با این لباس قبل از کلین‌شیت ین‌شیت و و اصلاً مسائل حاشیه‌ای. من می خواستم روز بازی سفیدش کنم اما گفتند ما اعلام کردیم و یطیایطی پیش آمد که ما به خاطر رنگ لباس فحش بخوریم!

دقیادقی در پایان در رابطه با بازی مقابل پیکان گفت: ما در بازی قبلیم پیکان را ببریم. آن زمان پیکان تیم یلی ی و و و اگر اشتباه نکنم آنا آن نان هم ختاخت نداشت اما ما انتخابیم برنده شیماشیم. امیدوارم این بازی بتواند عملکردی داشته باشد که در زیازی رفتیم با تلاش بیش‌تر نان. ⁇ حال همه تیم‌ها روز به روز بهتر از ما ما هم امیدواریم از بازی مقابل استقلال به شیماشیم و اشتباهات گذشته را انجام دهند و یاصله‌های ایجاد د.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما