دسترسی به در روسیه روسیه محدود شد | تواتو

[ad_1]

شرکت کسلرارب تایید کرده, دسترسی ربعران ساکن, شبکه توییتر از ظهر امروز محدود است. اختلالات ظاهرا در سرویس‌دهنده فل مشاهده شده و تحت ثیراثیر حمله‌های اخیر این به همه بوده است.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. نینانین این تفرم‌هلتفرم‌ها دچار اختلاف فاند هستند. عتاده های به دست آمده نان می دهد که دسترسی به و یای ای شرکت از ساعت 12:30 به وقت ایران در شبکه های مخابراتی اصلی این ین است. محدود شده است.

کاربران روسی در حال حاضر می‌توانند با استفاده از زای تغییر آی‌پی را دور بزنند. مرجع نون‌گذانون‌گذاری شبکه‌های مخابراتی تی، دیروز در نیه‌انیه‌ای اعلام کرده بود که به عمال اعمال محدودیت بر یغلیغات خبرگزاری‌های روسی در حال انجام است. فیسبوک، ییایی منظور منظور لافی‌جویی علیه این شبکه اجتماعی اعمال خواهد شد.

محدود شدن توییتر در روسیه

نت‌بلاکس وضعیت توییتر در را زیر نظر ردارد

شرکت کسلاکس وضعیت اینترنت پذیرنده خدمات آنلاین را از طریق شبکه شبکه ای خود ارزیابی می کند. این ارزیابی ها شامل محاسبه سبه است خیراخیر در انتقال اطلاعات، انواع عا و بررسی سطح به یای مختلف است. این همچنین ممکن است از زای یالیز ترافیک و ایش‌هایش‌های باشد دستی یای اطلاع از وضعیت در استفاده از ده.

شرکت کسلاکس فعال در زمینه رتارت بر وضعیت اینترنت است که خود را در تقاطع دفاع از حقوق دیجیتال، امنیت سایبری و نیانی در فضای مجازی زی. این شرکت دعای ادعای استقلال و برای عدم‌گیری سیاسی سعی می‌کند به افراد دسترسی به اینترنت کمک کند.

عاعاتی پیش توییتر ع اعلام کرد که به بهال تهاجم روسیه به کشور، یشایش تبلیغات و این شرکت همچنین وعده داد که امنیت اکانت‌های تأثیرگذار را زیر نظر می‌گیرد از آن‌ها در برابر حملات سایبری محافظت می‌کند.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تماس با ما