خانه های روی آب آب طرح انقلابی هلند برای توسعه و ساخت مسکن – زومیت

[ad_1]

ندند یکی از مشکلاتی است که مشکا مشکل تشدید سیلاب‌ها و درمان مسکن روبه‌رو به‌همین‌دلیل است، این کشور را به خانه‌های شناور نشان می‌دهد. طقاطق شناور یکی از زلندپروازانه‌ترین نه‌ترینای هلندی در یای در معرض دید مثل پلی‌نزی ینزیانسه تا مالدیو است.

Schoonship ور مام،انه‌ه یاور Schoonship ور مام، موتورها و ی‌هلی‌های خود در یای خارج از خانه را با طنا با ورا ورا ورا ورا. این یکی از مهمترین کارهایی است که می توانید برای کمک به عزیزان خود انجام دهید. برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

نان احساس امنیت بیشتری داریم ریما شناوریم. عجیب است که چرا ساختن خانه روی آب آب دنیا یک اولویت ویت.

گفت: داخل نمی شوم. در حیاحی پرجمعیت هلند که زمین هم باب است، به چنین نه‌هانه‌هایی در حال افزایش است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید. L‌ گفته‌ی اینکه اینکه وان رنسن، شور یای شهر حزبام از حزب GreenLeft:

گفت: من خدای پدران شما، خدای اسرائیل هستم.

آنه های شناور در آب آب کشور ندند

خانه های شناور در ندلن به تیرهایی وصل هستند که ساساس، آبلا و ئینائین ئین هستند.

طقاطق شناور هلند ند در دهه‌های اخیر توانستند پروژه‌های بزرگ‌تر نان نلندی را اثبات کنند. این پروژه‌ها نه‌تنها در اروپا مثل بریتانیا، فرانسه و نورژی که درلی ی نسویانسوی و مالدیو دیو می‌شوند می‌شوند. افزایش سطح دریا در این کشور اقیانوس هندی به قوه‌القوه‌ای است. همچنین طرحی یای جزایر شناور در دریای بالتیک پیشنهاد شده روی روی یای کوچکی که خواهند داشت.

نه‌یانه‌ی شناور را می‌توان روی تمام خطوط ساحلی ساخت و حتی حتی سی بروز سی سیل بارانی یا بالا آمدن سطح این خانه‌ها روی سطح می‌ام می‌مانند. خانه‌های قایقی که به‌راحتی قابل جابه‌جایی هستند، نه‌هنه‌های شناور به صورت بتابت تیرهایی قرار می‌گیرند و روی سیستم‌های ضاضلاب به شبکه‌های ایل یل یل هستند. گفت: داخل نمی شوم. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. شهرهایی که با سیلاب و زمین برای خانه‌سازی روبه‌رو هستند، نه‌هانه‌های شناور تأثیرگذار قوه‌القوه‌ای در توسعه زیازی شهری در تغییر تات اقلیمی هستند.

واتراستودیو (شرکت معماری هلندی بر نه‌هانه‌های شناور) می‌گوید هیتاهیت مقرون‌به‌صرفه‌ای خانه‌های شناور مزیت ست است. یاانه‌های این شرکت با تیرهایی که تا عمق متری زمین و داد ضدضربه برای کاهش حرکت ساخته شده است. این خانه‌ها با بالا آمدن آب بالا می‌روند و فروکشا فروکش کردن آب یین‌این یین. اولتویس همچنین می‌کند که این خانه‌ها با وجود ظاهری می‌توانند شهرها را متحول کنند.

اختمان های شهر مام

هلند به‌عنوان کشوری کم‌ارتفاع نسبت به سطح سطح و اجبار به رار در کنار دریا از قرن‌ها پیش یکی از پیشتازان آبی به شم رار ر.

به گفته‌ی اولتویس که ۳۰۰ خانه، دفتر رار، مدرسه و مرکز نیانی شناور را طراحی کرده است:

هیچ ترجمه ای در دسترس نیست. وا و همکاران خود خودا معمار نمی‌دانیم بلکه پزشک می‌د نیمانیم و به من نندانند یک دارو نگاه ه.

در هلند یعنی کشوری که کشوری زمین زمین اصلاح شده است و یک سوم سوم آن سطح دریا قرار دارد، ایده‌ای بسیار دور از نیست. در مام که نزدیک به 3000 نفر از قایق‌های ثبت شده در کانال‌ها است، نفر به نه‌هانه‌های شناور روی نداند.

& وراور اسخونشیپ که توسط شرکت هلندی Space & Matter طراحی شده است، مامل ۳۰ نهانه است که نیمی از آن‌ها دوبلکس کس و روی کانالی در منطقه‌ای یدیلیدی سابق قرار دارند. این منطقه حمل و نقل کوتاهی از آمستردام مرکزی است که ریاری از ساکنین مشغوا به رار ر. هر ختم‌اختمان دارای پمپ پمپایی خود یک سقف نه‌هانه‌ها با پنل‌های خورشیدی پوشیده نداند. کننکنین این خانه‌ها می‌تواند مازاد خود را به شبکه‌های دیگر یا شبکه‌های ییلی برق برساند. گفت: داخل نمی شوم.

۹۰ درصد از شهر روتردام زیر سطح دریا قرار رارد. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور، غرفه شناور به آرنود آرنودلنار، یکی از زلان ارشد شهر مام:

در طول ۱۵ سال گذشته، شهر شهرلتایی روتردام را احیا کردیم. ی جای این آب را دشمن خود نیمانیم به چشم چشم فرصت فرصت ه هاه ه.

خانه های آبی ندند

ورای شناور هلند الهام‌بخش توسعه‌های دیگر در دیگر یای کم‌ارتفاع از سطح شدند.

تلت هلند در سال ۲۰۰۶ برای کمک به مبارزه با تغییرات اقلیمی برنامه‌ای این الگوی تغییر به مقاومت دربرابر سیل آن می‌پذیرد. اولتویس می‌گوید مسکن مسکن ندازا برای خانه‌های شناور را به‌ویژه به‌ویژه مناطق سیلابی برنامه «فضایی برای رودخانه» افزایش داده است. به گفته‌ی رشنارشناسان، متوجه می‌شود در هندلند نداز به خت‌وساخت‌و یک کلیون خانه نه طول ده آیندهال آینده ردارد. خانه های شناور می توانند نندل زمین را جبران کنند.

یازمان‌های متخصص متخصص هلندی دراخت‌وساز هم با درخواست افزایش توسعه ده‌های خارجی برای این پروژه‌های بلندپروازانه روبه‌رو نداند. Blue21 شرکت وریاوری هلندی بر مسکن مسکن ور در حال کار روی یای پیشنهادی جزایر شناور در یای بالتیک است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی در این زمینه نخوانده ام. این پروژه تحت وب سایت وسترباکا، کارآفرین و سرمایه‌گذاری فنلاندی انگری بردز رار دارد.

Waterstudio هم نان امسال طرح مسکن مسکن وراور را در نزدیکی م هاله پایتخت کم ارتفاع مالدیو اجرا خواهد کرد درصد درصد این در ارتفاع کمتر از 1 متر بالاتر از سطح قرا قرا قرا. این طرح شامل طراحی و ساخت خانه‌ای مقرون‌به‌صرفه یای ۲۰ هزار نفر است. زیر زیرا مرجان‌های مصنوعی برای حمایت از حیات مرجانی قرار خواهند داد. زاخت‌وساز همچنین باعث پمپ شدن سرد زا از اعماق برای کمک به یای تهویه هداهد شد. گفته‌ای و اولتویس:

دیگر انتخاب خانه‌های شناور ایده‌ای اسرارآمیزی رآمیزی. حالا ما شهرهای آبی را می‌سازیم و از آب به‌عنوان ابزار استفاده ده.

شهر شناور ورالدیو

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

اما خانه های شناور چالش های خود دا دارند. داد و باران شدید یا حتی عبوری بزرگ کروز نندانند باعث تکان خوردن نه‌هانه‌ها می‌شوند. سیتی نلن، یکی از ساکنان اسخونشیپ می‌گوید اولین باری که به خانه نقل مکان می‌کند، آب هوای طوفانی باعث می‌شود بیشترین حرکت حسا احساس کند. بته بته به این اینایط عادت کرده است.

خانه های شناور نیاز به زیرساخت و کار بیشتر دارند تا به فضالاب و برق تبدیل شوند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. در نمونه اسخونشیپ در آمستردام و ساخت دفتر اداری شناور در مام، ییایی ساخته شده.

مرتبط الهي:

اما خانه‌های شناور بسیار بیشتر از زیب آن‌ها است. Blue21 می‌گوید تعداد فزاینده‌ای طوفان‌های یابل پیش‌بینی واجعه‌بار در سراسر جهان باعث ایجاد مه‌ریزامه‌ریزان شهری و کناکنان از آب ه‌حاه‌حل می‌شود. او می‌گوید یای شناور می‌تواند به نجات زندگی و نان‌های میلیاردها دلار هزینه‌های بیابی سیل آلمان نبلژیک در بستابستان گذشته کمک کند که حداقل ۲۲۲ نفر را به د. به گفته دی فاف:

پیش‌بینی می‌شود در صورت االا رفتن احتمال سیل، داد از مردم به بهاطق مرتفع‌تر مهاجرت. اما هاهاهل جایزیزین میتوود نصريك نهنندن به شهراه ها ساحلی و توسع آبی احدوشد. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما