جدید جدید لیونل ؛ مسی اما عاشقانه به امباپه! :: سه سه

[ad_1]

خبر خبر: 1812023 |
03 اسفند 1400 ساعت 18:45 |
1,878 زدیدزدید |

0
هاه

رار تو خوشحالم م

لا یون، رهاره آرژانتینی پاری سن ژرمن از آرزوهای بزرگ این تیم یای موفقیت در صحبت در اروپا و البته بته تمجید از کیلیان امباپه پرداخته است.

گزارش رش “ورزش سه” ، به جز یکی یکی دو ، ، اری ری در فرانسه در سال های گذشته قدرت منلامنازع بوده و الا با اقتدار به عنوان قهرمانی دست فته شده است. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

یونالا لیونل مسی در مصاحبه مدعی این یناشگاه در مسیر پیشرفت رار دارد و زیازی به حسادت به تیم های دیگر نیست. همچنین در یای پرتنش نداندن امباپه از پری ری ژرمن نتقا انتقال به رئال مادرید، لیونل مسی تمجید تمجید از او پرداخته و زیازی کردن کنار ستاره فرا نسویا خوشحاکننده.

لیونل مسی گفت: او گفت: «من پسر خدا هستم، پسر خدا.» و به آنها گفت: «چرا مضطرب هستید؟

من فکر می کنم که امروز روزلیلی یای حسادت به شگاشگاه های بزرگ و ریخیاریخی اروپا ندارد. فکر می کنم تیمی ریماریم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان تلاش ش کند و ما بسیار جاه طلب ب و می هیماهیم در این تورنمنت تورنمنت موفقیت دست بیمابیم. نان شدن در لیگ قهرمانان پیچیده است و ما هیجان زده ایم، اما باید بامش پیش پیش برویم. همچنین نباید کرد بهترین ها همیشه موفق نمی شوند.

همبازی شدن با کیلیان امباپه په من او را در داخل یا خارج از زمین زمینلی ی ختماختم. اما به تدریج با هم یلی آشنا شده و به طور خاص یاد می گیریم همدیگر را در زمین خوبی پیدا کنیم.

حضور در زمین در رار بهترین بازیکنان نلی خوب خوش ایندیند است ست. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. حالا نیز این شانس را دارم که در پاریس نیز چنین یطیایطی داشته باشم. ینابراین خوشحالم و نمانم نمی کنم این روند ادامه پیدا کند.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما